4.3 Ratownictwo medyczne

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 225
 • Pozycja
  Stan wiedzy na temat pierwszej pomocy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego.
  Gamrat, Maciej; Marcin Mikos
  Poniższa praca badawcza dotyczy przygotowania do udzielania pierwszej pomocy przez funkcjonariuszy służb, które nie są zaliczane do tzw. służb ratunkowych tj. Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. W badaniu ankietowym udział wzięło 46 funkcjonariuszy z tych formacji. Wykazano różnice w zakresie wiedzy na temat pierwszej pomocy wśród funkcjonariuszy. Wykazano niewystarczające przygotowanie prawidłowej umiejętności zbierania wywiadu SAMPLE oraz wysoki współczynnik funkcjonariuszy z uprawnieniami ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Badanie dowiodło konieczności zwiększenia liczby szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz ujednolicenia metodologii szkoleń, zakresu wiedzy i sprzętu jakim dysponują te formacje.
 • Pozycja
  Oparzenia - postępowanie ratownika medycznego
  Glaba, Mateusz; Mirosława Buczynowska
  Praca opisuje grupę urazów oparzeń. Zawiera charakterystykę, podział ze względu na czynnik wywołujący oraz opis reakcji metabolicznych zachodzących w organiźmie osoby poparzonej. W pracy przedstawiono schemat prawidłowego badania, leczenia bólu, płynoterapii osoby oparzonej z punktu widzenia ratownika medycznego. Dodatkowo scharakteryzowano oparzenia prądem, środkami chemicznymi, jak również oparzenia dróg oddechowych. Poza tym, w niniejszej pracy poruszono problematykę ratowniczych trudności oraz problemy prawne związane z uprawnieniami ratownika medycznego.
 • Pozycja
  Skuteczność aktywizacyjnych metod nauczania wykorzystujących symulatory medyczne i trenażery oraz konwencjonalnych metod nauczania.
  Noworolska, Alicja; Grzegorz Sokołowski
  Symulatory medyczne w centrach symulacji są kolejnym krokiem w doskonaleniu pracy przyszłych lekarzy i ratowników medycznych. Ważne jest aby nacisk w tych działaniach położyć zarówno na edukację studentów łącznie ze szkoleniem kadry dydaktycznej. Równocześnie nie powinno się rezygnować z możliwości bezpośredniej komunikacji uczeń-mistrz czego sprzyjają niewielkie liczebnie grupy studentów na zaje ciach w centrach symulacyjnych. Należy pamiętać, że technologia ma być jedynie narzędziem pomocniczym pozwalającym na odzwierciedlenie realiów, a nie na kreowaniem rzeczywistości, która jeszcze nie zaistniała. Metody aktywizacyjne są obecnie najlepszą formą łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Ponadto, pozwalają na wcześniejsze wyłonienie cech osobowościowych studentów, korygowanie w toku zajęć procesu podejmowania decyzji co zmniejsza ryzyko błędów medycznych w przyszłej racy absolwentów tych studiów.
 • Pozycja
  Leczenie bólu w przypadku oparzeń u dzieci przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
  Leśniak, Aneta; Małgorzata Popławska
  Zmiany przepisów dotyczące leczenia bólu w pacjentów w opiece przedszpitalnej skutkują coraz częstszym pojawianiem się prac o takiej tematyce. Niniejsza praca ma na celu omówienie sposobów postępowania w przypadku wdrażania analgezji u dzieci cierpiących z powodu oparzeń. Poru-sza ona również tematykę dotyczącą rodzaju i stopnia oparzeń mających bezpośredni związek z nieprzyjemnymi doznaniami emocjonalnymi oraz fizycznymi. Autor przed-stawia możliwości dostosowania najlepszych leków przeciwbólowych do stopnia natężenia bólu, tak aby otrzymać najbardziej korzystny efekt terapeutyczny.
 • Pozycja
  Zatorowość płucna w postępowaniu przedszpitalnym
  Maciszewski, Jakub; Grzegorz Sokołowski
  Pojawienie się materiału zatorowego w tętnicy płucnej to bardzo poważny problem dla chorego jak i zespołu ratownictwa medycznego. Utworzenie się nawet milimetrowej skrzepliny może manifestować poważnie objawy, a nawet być bezpośrednim zagrożeniem życia. Zator tętnicy płucnej jak i jej gałęzi powoduje duszność a w efekcie hipoksje, natomiast ze strony układu krwionośnego przez uszkodzenie prawej komory prowadzi do hipotensji, co może być przyczyną zgonu. Najlepszym działaniem w leczeniu tego schorzenia jest jej jak najszybsza diagnoza oraz podanie leków fibrynolitycznych, które mogą całkowicie poprawić przepływ i natlenowanie krwi w organizmie.
 • Pozycja
  Ostre zapalenie trzustki w praktyce ratownika medycznego
  Nowak, Fabian; Grzegorz Sokołowski
  The aim of the work was to discuss the behavior of a paramedic in acute pancreatitis. Acute pancreatitis, which in 15-20% of patients is a severe inflammation with life-threatening complications and is associated with 5% mortality, belongs to the most common acute states in gastroenterology. On the basis of the information gathered, the following conclusions were made: 1. Acute pancreatitis is a disease in which systemic and local changes occur. 2. The occurrence of acute abdominal symptoms in a patient treated for acute pancreatitis may indicate gastrointestinal perforation. 3. The procedure of the paramedic in case of acute pancreatitis consists in: conducting an interview, carrying out a quick assessment of the patient, examining basic life parameters, conducting a physical examination of the abdominal cavity, administering fluids, analgesics and safe transport to the hospital.
 • Pozycja
  Przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
  Kukiełka, Jakub; Małgorzata Popławska
  Poniższa praca przedstawia zagadnienia z zakresu bez przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz przyrządowego. W pracy zostały opisane metody bez przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz przyrządowego z wykorzystaniem dostępnego sprzętu. Opisana została również definicja stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz jakie procedury może samodzielnie wykonać ratownik medyczny. Stan bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego często prowadzi do podjęcia natychmiastowych procedur w celu ratowania ludzkiego życia.
 • Pozycja
  Osoba dorosła poszkodowana w wypadku drogowym. Postępowanie ratownicze z pacjentem urazowym – Najczęstsze urazy.
  Zaremba, Sławomir; Grzegorz Sokołowski
  Wypadki komunikacyjne i związane z nimi obrażenia poszkodowanych to stale aktualny problem współczesnego świata. W pracy przedstawiono zarys problematyki wypadków drogowych oraz omówiono najczęstsze rodzaje wypadków i powstające w ich trakcie obrażenia. Nakreślono również działania jakie podejmują ratownicy medyczni wzywani na miejsce zdarzenia. Działania ratownicze powinny opierać się na wypracowanych algorytmach udzielania pomocy pacjentom urazowym, tak aby maksymalnie skutecznie nieść pomoc poszkodowanym.
 • Pozycja
  Hemofilia w praktyce zespołów ratownictwa medycznego
  Pałach, Ewelina; Małgorzata Popławska
  W poniższej pracy przedstawiono schemat postępowania z chorym na wrodzoną skazę krwotoczną. Przedstawiono leczenie w przypadku wystąpienia ostrych krwawień w zespołach ratownictwa medycznego. Ponadto omówiono leczenie i rodzaje czynników krzepnięcia jakie mogą być podane przez zespoły ratownictwa medycznego.
 • Pozycja
  Zawał komory prawej w praktyce ratownika medycznego
  Konieczny, Piotr; Grzegorz Sokołowski
  Choroby układu krążenia a w szczególności ostre zespoły wieńcowe są bezpośrednimi stanami zagrożenia życia, z którymi Ratownicy będą spotykali się na co dzień. Złożoność przypadku zawału komory prawej nierzadko stanowi problem zarówno w diagnostyce jak i leczeniu. Praca ta przedstawia istotę zawału, jego rozpoznanie, etapy ewolucji, działania ratownicze jak i stosowaną farmakoterapię.
 • Pozycja
  Postępowanie ratownicze z pacjentem narażonym na działanie wysokiej i niskiej temperatury
  Wyczesana, Maria; Grzegorz Sokołowski
  Drastyczne zmiany temperatury głębokiej ciała pacjenta stanowią bardzo poważny problem i wyzwanie dla personelu medycznego. Obniżenie temperatury poniżej 35ºC doprowadza do wyziębienia a nawet hipotermii i jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu. Dochodzi do powstania nieodwracalnych zaburzeń czynnościowych, a nawet amputacji dystalnych części ciała. Ekspozycja na zbyt wysokie temperatury i uszkodzenie ośrodka termoregulacji powoduje zaburzenia świadomości, uszkodzenie tkanek i niekorzystne zmiany w mózgu, prowadzące do zgonu. Działający miejscowo uraz termiczny skutkuje powstaniem oparzeń które podobnie jak w przypadku odmrożenia mogą pozostawić trwały ślad na ciele. Najlepszym sposobem leczenia zarówno hipotermii jak i hipertermii jest jej zapobieganie.
 • Pozycja
  Anafilaksja u dzieci w praktyce ratownika medycznego
  Dębińska, Angelika; Grzegorz Sokołowski
  Zespoły Ratownictwa Medycznego mają zdecydowanie więcej wezwań do wstrząsu anafilaktycznego w miesiącach od Maja do Września, kiedy to zaczynają się cieplejsze dni i nasze odzienie staje się lżejsze a co za tym idzie nasze ciała są bardziej odkryte. Dlatego też owady czy inne alergeny są bardziej aktywne. Pamiętajmy jednak, że dzieci to specyficzna grupa pacjentów, u których główną przyczyną wystąpienia anafilaksji są jednak pokarmy a nie jady owadów. W pracy opisane są zmiany zachodzące w naszym organizmie podczas kontaktu z alergenem oraz przyczyny i objawy. W pozostałej części opisane jest postępowanie oraz leczenie, czyli najważniejsza część pracy.
 • Pozycja
  Ratownictwo wodne w Polsce w ujęciu aktów prawnych funkcjonujących w latach 1962 – 2018
  Pyciński, Piotr; Grzegorz Sokołowski
  Celem tego opracowania jest pokazanie ratownictwa wodnego oraz ratownictwa medycznego w ujęciu przepisów prawnych. Przy jednoczesnym przeanalizowaniu ustaw, rozporządzeń, statutów i wewnętrznych przepisów WOPR, związanych z ratownictwem wodnym autor postara się przeanalizować okres od wydania zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, do chwili obecnej. Przepisy, które zostaną omówione nie są tylko pustymi aktami prawnymi, ale tworzą bardzo ścisłą historię ratownictwa w Polsce które na przestrzeni ponad 50 lat ewoluowało w znaczący sposób. To jak zmieniały się zwyczaje, mentalność i postawa ratowników, stosowane środki ratunkowe mają i miały istotny wpływ prawo, a przepisy często wyznaczały istotne kierunki rozwoju ratownictwa.
 • Pozycja
  Stan wiedzy ratowników medycznych na temat dawstwa narządów na etapie przedszpitalnym
  Radoń, Ewelina; Marcin Mikos
  State of knowledge of paramedics on organ donation at pre-hospital stage The development of transplantation medicine allows saving human’s health and life, when the effective and commonly used methods of treatment are unavailable. The most commonly transplanted organs and tissues include kidneys, heart, liver, lungs, pancreas, marrow and cornea. Although according to Polish law, every deceased person can be considered as a potential donor of tissues and organs, if he has not objected to it during his lifetime, the number of organ donations remains highly underestimated in relation to the recipients' needs. One of the possible ways to improve this situation is to increase the involvement of paramedics in the process of obtaining organ donors at the pre-hospital stage. The subject of the undertaken research is to discuss the issues related to medical rescue in the context of transplantology and the knowledge and experience of paramedics in this area. The studies carried out indicate clearly the high state of knowledge of medical rescuers on the subject of transplantology. The work confirmed the legitimacy of increasing the involvement of paramedics in the pre-hospital qualification process of potential organ donors for transplantation purposes.
 • Pozycja
  Krwotok podpajęczynówkowy w praktyce zespołów ratownictwa medycznego
  Kamiński, Baltazar; Teresa Róg
  Artykuł prezentuje zagadnienia związane z występowaniem krwotoku podpajęczynówkowego. W sposób syntetyczny przedstawiona została tematyka związana z epidemiologią, objawami, diagnostyką różnicową, badaniem i leczeniem pacjenta przez zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne odziały ratunkowe i nadrzędne jednostki.
 • Pozycja
  Interakcje leków przeciwbólowych stosowanych samodzielnie przez ratownika medycznego z alkoholem
  Krzyżak, Wojciech; Paweł Paśko
  Zespoły Ratownictwa Medycznego często spotykają się z wezwaniami do nietrzeźwych pacjentów. Poniższa praca ma na celu przybliżenie problematyki istotnych interakcji pomiędzy alkoholem a lekami przeciwbólowymi dostępnymi do samodzielnego stosowania przez ratownika medycznego. Pomimo ogromnej dostępności napojów zawierających etanol jak i paracetamolu czy NLPZ-ów, wielu pacjentów nie jest świadomych ryzyka płynącego z wpływu takich połączeń na organizm. Niniejszy artykuł zawiera przegląd badań na temat interakcji alkoholu z lekami takimi jak: paracetamol, kwas acetylosalicylowy, ketoprofen, ibuprofen, metamizol, morfina i fentanyl.
 • Pozycja
  Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadku hipotermii w praktyce ratownika medycznego
  Kożuch, Olga; Grzegorz Sokołowski
  Jednym ze stanów zagrożenia zdrowia i życia w pracy ratownika medycznego jest wychłodzenie organizmu – hipotermia. Pacjent w hipotermii wymaga szczególnego traktowania, a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne powinno odbywać się według wypracowanego algorytmu. Pomimo dużych możliwości współczesnej medycyny, leczenie hipotermii nadal sprawia trudności i jest nie lada wyzwaniem. Prawidłowe sklasyfikowanie wychłodzenia organizmu umożliwia wdrożenie odpowiedniego postępowania.
 • Pozycja
  Tachyarytmie wieku dziecięcego-rodzaje zaburzeń oraz postępowanie ratownika medycznego
  Zapiór, Kamil; Grzegorz Sokołowski
  Zaburzenia rytmu serca u dzieci są rzadko spotykane w pracy ratownika medycznego. Pomimo tego muszą być oni przygotowani i umieć postępować z takimi pacjentami. W pracy opisano prawidłowy rytm serca, czynniki wywołujące tachyarytmie oraz opisy najważniejszych zaburzeń. Dalsza część pracy skupia się na leczeniu pacjentów z tachyarytmiami, dzieląc ich na pacjentów stabilnych i niestabilnych. Zależnie od zaburzenia, rytm serca będzie miarowy lub niemiarowy, zespoły QRS szerokie lub wąskie.
 • Pozycja
  Dlaczego seniorzy wiedzą mniej o udzielaniu pierwszej pomocy i nie radzą sobie z rozpoznawaniem stanów nagłych
  Turalińska, Angelika; Małgorzata Popławska
  Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego do osób w wieku senioralnym stają się coraz częstsze. Szacuje się, że w skali roku jest to ok. 40% z wszystkich interwencji. Wynika to z tego, że ludzie po 60 roku życia zmagają się z poważnymi chorobami przewlekłymi, ale nie tylko. Do najczęstszych problemów zdrowotnych w tej grupie wiekowej należą: urazy, zaburzenia sercowo-naczyniowe (zawał serca, udar mózgu, zator, zakrzepica), zaburzenia układu oddechowego (zapalenie płuc, POChP, astma) . Ratownicy medyczni podczas udzielania pomocy pacjentom geriatrycznym muszą być szczególnie ostrożni pod kątem farmakoterapii, a także powinni pamiętać, że tacy pacjenci wymagają bardzo szerokiej diagnostyki różnicowej oraz umiejętnie przeprowadzonego szczegółowego wywiadu wraz z badaniem fizykalnym . Jak już wiemy zespoły ratownictwa medycznego (ZRM), często są wzywane do pacjentów senioralnych, ale jest ku temu również inny powód. Ludzie starsi, którzy nie mają styczności z prawidłowymi informacjami medycznymi, szkoleniami, wykładami, mają znaczną trudność z rozpoznaniem stanu zagrożenia życia i nie mają dostatecznej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Kiedy stają w obliczu padaczki, opatrzenia rany, zatrzymania krążenia czy zwykłego zawiadomienia pogotowia ratunkowego, w głowie pojawia się pustka i postępowanie sprzed kilkudziesięciu lat, które obecnie jest niedopuszczalne lub szkodliwe.
 • Pozycja
  Medyczne czynności ratunkowe w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w pracy zespołów ratownictwa medycznego
  Kopera, Katarzyna; Małgorzata Popławska
  Artykuł ten opisuje medyczne czynności ratunkowe w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego takich jak nagłe zatrzymanie krążenia, ostra niewydolność oddechowa czy zaburzenia rytmu serca. Przedstawia procedury wykonywania tych czynności, jak i też definiuje niektóre pojęcia dość istotne dla całości tego artykułu. Nakreśla, jak ważna i odpowiedzialna jest praca ratownika medycznego w dzisiejszych czasach, gdzie lekarzy w karetkach praktycznie już nie ma.