Przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Poniższa praca przedstawia zagadnienia z zakresu bez przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz przyrządowego. W pracy zostały opisane metody bez przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz przyrządowego z wykorzystaniem dostępnego sprzętu. Opisana została również definicja stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz jakie procedury może samodzielnie wykonać ratownik medyczny. Stan bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego często prowadzi do podjęcia natychmiastowych procedur w celu ratowania ludzkiego życia.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska