Dlaczego seniorzy wiedzą mniej o udzielaniu pierwszej pomocy i nie radzą sobie z rozpoznawaniem stanów nagłych

Abstrakt
Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego do osób w wieku senioralnym stają się coraz częstsze. Szacuje się, że w skali roku jest to ok. 40% z wszystkich interwencji. Wynika to z tego, że ludzie po 60 roku życia zmagają się z poważnymi chorobami przewlekłymi, ale nie tylko. Do najczęstszych problemów zdrowotnych w tej grupie wiekowej należą: urazy, zaburzenia sercowo-naczyniowe (zawał serca, udar mózgu, zator, zakrzepica), zaburzenia układu oddechowego (zapalenie płuc, POChP, astma) . Ratownicy medyczni podczas udzielania pomocy pacjentom geriatrycznym muszą być szczególnie ostrożni pod kątem farmakoterapii, a także powinni pamiętać, że tacy pacjenci wymagają bardzo szerokiej diagnostyki różnicowej oraz umiejętnie przeprowadzonego szczegółowego wywiadu wraz z badaniem fizykalnym . Jak już wiemy zespoły ratownictwa medycznego (ZRM), często są wzywane do pacjentów senioralnych, ale jest ku temu również inny powód. Ludzie starsi, którzy nie mają styczności z prawidłowymi informacjami medycznymi, szkoleniami, wykładami, mają znaczną trudność z rozpoznaniem stanu zagrożenia życia i nie mają dostatecznej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Kiedy stają w obliczu padaczki, opatrzenia rany, zatrzymania krążenia czy zwykłego zawiadomienia pogotowia ratunkowego, w głowie pojawia się pustka i postępowanie sprzed kilkudziesięciu lat, które obecnie jest niedopuszczalne lub szkodliwe.
Medical emergency teams interventions for elderly citizens are becoming more and more frequent. It is estimated that they constitute approximately 40% of all yearly trips. Based on this data a conclusion can be drawn that elderly citizens suffer mostly from serious chronic diseases. However, it appears that the most common health problems for this age group include: injuries, cardiovascular disorders (myocardial infarction, stroke, embolism, thrombosis), respiratory disorders (pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, asthma) . Paramedics must be particularly careful as far as pharmacotherapy is concerned when providing aid for geriatric patients. They should also be aware of the fact that such patients demand wide differential diagnosis as well as skilfully conducted detailed medical history accompanied by physical examination . As it has already been mentioned, medical emergency teams frequently provide help for elderly citizens, and there exists yet another reason for such a situation. Elderly people, who are not exposed to correct medical information, medical workshops and lectures, exhibit difficulties in recognizing life threatening conditions and they do not possess practical knowledge of first aid procedures. When they witness epilepsy, cardiac arrest, must perform wound dressing or simply call an ambulance, they feel confused and implement procedures which are presently considered harmful and unacceptable.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Uznanie autorstwa 3.0 Polska