Tachyarytmie wieku dziecięcego-rodzaje zaburzeń oraz postępowanie ratownika medycznego

Abstrakt
Zaburzenia rytmu serca u dzieci są rzadko spotykane w pracy ratownika medycznego. Pomimo tego muszą być oni przygotowani i umieć postępować z takimi pacjentami. W pracy opisano prawidłowy rytm serca, czynniki wywołujące tachyarytmie oraz opisy najważniejszych zaburzeń. Dalsza część pracy skupia się na leczeniu pacjentów z tachyarytmiami, dzieląc ich na pacjentów stabilnych i niestabilnych. Zależnie od zaburzenia, rytm serca będzie miarowy lub niemiarowy, zespoły QRS szerokie lub wąskie.
Children’s cardiac arrhytmias are rarely seen in paramedics's work. Despite this fact, they have to be well prepared and know how to deal with patients with such disorders. The first part of thesis is focused on the correct heart rhythm. Second part describe the most important disorders and which factors cause them, while the another part describes therapeutic management in tachyarrhytmia’s patients treatment, devoted to paramedics. Treatment is divided into stable and unstable patients. Depending on the disorder, hearth rhythm will be regular or irregular, and the QRS’s complex narrow or wide.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Uznanie autorstwa 3.0 Polska