Say hello to eRIKA,

the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University's Repository

eRIKA is a digital open-access collection of documents generated as a product of the teaching and research activities carried out by the Krakow University's academic community. You can find here scientific papers, books and fragments of books, dissertations, research reports, awarded master's theses and conference proceedings. And (almost) all of it open access of course!

Select a community to browse its collections.

5. Archiwum Prac Dyplomowych KAAFM / Thesies archive
 • Syrian Immigrants: a Subject that Requires Protection, a Threat, or an Object of International Politics? (added: 2020-05-26) 

  Siadkowski, Adrian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Postawione w tytule niniejszego artykułu pytanie ukazuje problematykę imigracji w kontekście realizacji interesów narodowych i międzynarodowych. Niewątpliwie idee koncepcji human security bliskie są instytucjom międzynarodowym ...
 • Ambient Air Pollution as a Human Security Challenge in Poland (added: 2020-05-26) 

  Sakson-Boulet, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Celem artykułu jest identyfikacja skali zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego w Polsce oraz ocena zagrożeń, jakie stwarza ono dla bezpieczeństwa jednostki ludzkiej. Odpowiedzi na postawione pytania badawcze: (1) stężenia ...
 • Human Security and Public Diplomacy (added: 2020-05-26) 

  Marczuk, Karina Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Zarówno human security (bezpieczeństwo jednostki ludzkiej), jak i dyplomacja publiczna są poddawane krytyce za brak precyzji. Obie te kategorie należą do obszaru polityki zagranicznej. Artykuł dotyczy zależności między ...
 • Broad Approach to Human Security in the Visegrad Group Countries (added: 2020-05-26) 

  Kowalczyk, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Zakończenie zimnej wojny i oddalenie się widma wybuchu konfliktu zbrojnego sprzyjało poszerzeniu analiz dotyczących bezpieczeństwa o inne niż państwo podmioty. Jedną z rodzących się w latach 90. XX w. alternatywnych ...
 • Climate Security in the Light of the Realist Paradigm as Part of the Theory of International Relations (added: 2020-05-26) 

  Dośpiał-Borysiak, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2020)
  Niniejszy artykuł podejmuje kwestie możliwości zastosowania paradygmatu realistycznego stosunków międzynarodowych do analizy bezpieczeństwa klimatycznego. Specyfika wyzwań związanych z globalnymi zmianami klimatu staje ...

View more