Witaj w Repozytorium Instytucjonalnym

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Repozytorium eRIKA to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Znajdziesz tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne. A (prawie) wszystko w otwartym dostępie!

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Archiwum Prac Dyplomowych KAAFM

Czasopisma KAAFM / AFMKU Journals
 • Przestępczość stadionowa – stara Hydra, nowe głowy (dodano: 2018-10-19) 

  Zimniak, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Przestępczość stadionowa/chuligaństwo stadionowe jest zjawiskiem globalnym, nie nowym i dobrze znanym. Artykuł stanowi publikację przeglądową, która porządkuje dotychczasowe wyniki badań w tej materii, konfrontując je z ...
 • Kilka słów o karze – ujęcie ogólne (dodano: 2018-10-19) 

  Krzeczek, Monika; Molis, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Kara, jej cel i istota to zagadnienie badawcze, wokół którego narosło wiele kontrowersji. Dotychczasowe badania wskazują, że o karze powiedziano już prawie wszystko. Jednak należy zaznaczyć, że ważnym obszarem jest przyszłość ...
 • Prawo a bezpieczeństwo. Analiza wybranych aspektów (dodano: 2018-10-19) 

  Sęk, Andrzej; Róg, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Niniejszy artykuł przedstawia korelacje zachodzące pomiędzy prawem a bezpieczeństwem. W kolejności ukazano wieloznaczność terminu prawo, co ma istotne znaczenie w powiązaniu go z bezpieczeństwem. Na kanwie tych rozważań ...
 • Pojęcie rozkazu. Analiza teoretyczno-prawna (dodano: 2018-10-19) 

  Kural, Michał (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł stanowi próbę analizy pojęcia rozkazu funkcjonującego w polskim prawie. Prowadzone rozważania teoretyczno-prawne zilustrowane zostaną przykładami z wybranych aktów prawych, z uwzględnieniem w szczególności ustaw ...

Zobacz więcej