Interakcje leków przeciwbólowych stosowanych samodzielnie przez ratownika medycznego z alkoholem

Abstrakt
Zespoły Ratownictwa Medycznego często spotykają się z wezwaniami do nietrzeźwych pacjentów. Poniższa praca ma na celu przybliżenie problematyki istotnych interakcji pomiędzy alkoholem a lekami przeciwbólowymi dostępnymi do samodzielnego stosowania przez ratownika medycznego. Pomimo ogromnej dostępności napojów zawierających etanol jak i paracetamolu czy NLPZ-ów, wielu pacjentów nie jest świadomych ryzyka płynącego z wpływu takich połączeń na organizm. Niniejszy artykuł zawiera przegląd badań na temat interakcji alkoholu z lekami takimi jak: paracetamol, kwas acetylosalicylowy, ketoprofen, ibuprofen, metamizol, morfina i fentanyl.
An emergency medical team has to manage the calls for inebriated patients. The present bachelor’s thesis seeks to broaden the issue of significant alcohol interaction with pain medications available to medical rescuers for use. Despite the huge availability of beverages containing ethanol, a large number of patients are unaware of the risk associated with the impact of combinations of alcoholic beverages and paracetamol or NSAIDs on one’s body. This paper presents a review of existing studies regarding alcohol interaction with medicines such as paracetamol, acetylsalicylic acid, ketoprofen, ibuprofen, metamizole, morphine, and fentanyl.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska