Hemofilia w praktyce zespołów ratownictwa medycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
W poniższej pracy przedstawiono schemat postępowania z chorym na wrodzoną skazę krwotoczną. Przedstawiono leczenie w przypadku wystąpienia ostrych krwawień w zespołach ratownictwa medycznego. Ponadto omówiono leczenie i rodzaje czynników krzepnięcia jakie mogą być podane przez zespoły ratownictwa medycznego.
The following work presents a diagram of how to deal with a patient with a congenital hemorrhagic diathesis. The treatment is presented in the case of acute bleeding in emergency medical teams. In addition, the treatment can be given by medical emergency teams are discussed.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska