Leczenie bólu w przypadku oparzeń u dzieci przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Zmiany przepisów dotyczące leczenia bólu w pacjentów w opiece przedszpitalnej skutkują coraz częstszym pojawianiem się prac o takiej tematyce. Niniejsza praca ma na celu omówienie sposobów postępowania w przypadku wdrażania analgezji u dzieci cierpiących z powodu oparzeń. Poru-sza ona również tematykę dotyczącą rodzaju i stopnia oparzeń mających bezpośredni związek z nieprzyjemnymi doznaniami emocjonalnymi oraz fizycznymi. Autor przed-stawia możliwości dostosowania najlepszych leków przeciwbólowych do stopnia natężenia bólu, tak aby otrzymać najbardziej korzystny efekt terapeutyczny.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska