Medyczne czynności ratunkowe w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w pracy zespołów ratownictwa medycznego

Abstrakt
Artykuł ten opisuje medyczne czynności ratunkowe w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego takich jak nagłe zatrzymanie krążenia, ostra niewydolność oddechowa czy zaburzenia rytmu serca. Przedstawia procedury wykonywania tych czynności, jak i też definiuje niektóre pojęcia dość istotne dla całości tego artykułu. Nakreśla, jak ważna i odpowiedzialna jest praca ratownika medycznego w dzisiejszych czasach, gdzie lekarzy w karetkach praktycznie już nie ma.
This article describes medical emergency operations in selected emergency health emergencies, such as sudden cardiac arrest, acute respiratory failure or cardiac arrhythmias. It outlines the procedures for performing these steps and also defines some of the concepts quite relevant to the whole article. It outlines how important and responsible is the work of a medical lifeguard nowadays, where doctors in ambulers practically no longer have.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska