Ratownictwo wodne w Polsce w ujęciu aktów prawnych funkcjonujących w latach 1962 – 2018

Abstrakt
Celem tego opracowania jest pokazanie ratownictwa wodnego oraz ratownictwa medycznego w ujęciu przepisów prawnych. Przy jednoczesnym przeanalizowaniu ustaw, rozporządzeń, statutów i wewnętrznych przepisów WOPR, związanych z ratownictwem wodnym autor postara się przeanalizować okres od wydania zarządzenia Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, do chwili obecnej. Przepisy, które zostaną omówione nie są tylko pustymi aktami prawnymi, ale tworzą bardzo ścisłą historię ratownictwa w Polsce które na przestrzeni ponad 50 lat ewoluowało w znaczący sposób. To jak zmieniały się zwyczaje, mentalność i postawa ratowników, stosowane środki ratunkowe mają i miały istotny wpływ prawo, a przepisy często wyznaczały istotne kierunki rozwoju ratownictwa.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska