Krwotok podpajęczynówkowy w praktyce zespołów ratownictwa medycznego

Abstrakt
Artykuł prezentuje zagadnienia związane z występowaniem krwotoku podpajęczynówkowego. W sposób syntetyczny przedstawiona została tematyka związana z epidemiologią, objawami, diagnostyką różnicową, badaniem i leczeniem pacjenta przez zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne odziały ratunkowe i nadrzędne jednostki.
This article summarizes issues concerning subarachnoid haemorrhage. The review presents epidemiology, symptoms, differential diagnosis and treatment of SAH performed by emergency medical services and emergency departments.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska