Zatorowość płucna w postępowaniu przedszpitalnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Pojawienie się materiału zatorowego w tętnicy płucnej to bardzo poważny problem dla chorego jak i zespołu ratownictwa medycznego. Utworzenie się nawet milimetrowej skrzepliny może manifestować poważnie objawy, a nawet być bezpośrednim zagrożeniem życia. Zator tętnicy płucnej jak i jej gałęzi powoduje duszność a w efekcie hipoksje, natomiast ze strony układu krwionośnego przez uszkodzenie prawej komory prowadzi do hipotensji, co może być przyczyną zgonu. Najlepszym działaniem w leczeniu tego schorzenia jest jej jak najszybsza diagnoza oraz podanie leków fibrynolitycznych, które mogą całkowicie poprawić przepływ i natlenowanie krwi w organizmie.
The appearance of embolic material in the pulmonary artery is a very serious problem for both the patient and the emergency medical team. The formation of even a millimeter thrombus can seriously manifest symptoms and even be a direct threat to life. Pulmonary embolism and its branches cause shortness of breath and, as a result, hypoxia, while on the part of the circulatory system, by damage to the right ventricle, it leads to hypotension, which can be a cause of death. The best way to treat this condition is to diagnose it as soon as possible and administer fibrinolytic drugs that can completely improve the flow and oxygenation of one’s blood.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Uznanie autorstwa 3.0 Polska