Oparzenia - postępowanie ratownika medycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Praca opisuje grupę urazów oparzeń. Zawiera charakterystykę, podział ze względu na czynnik wywołujący oraz opis reakcji metabolicznych zachodzących w organiźmie osoby poparzonej. W pracy przedstawiono schemat prawidłowego badania, leczenia bólu, płynoterapii osoby oparzonej z punktu widzenia ratownika medycznego. Dodatkowo scharakteryzowano oparzenia prądem, środkami chemicznymi, jak również oparzenia dróg oddechowych. Poza tym, w niniejszej pracy poruszono problematykę ratowniczych trudności oraz problemy prawne związane z uprawnieniami ratownika medycznego.
The work describes a group of burns injuries. It contains characteristics, division due to the triggering factor, and description of metabolic reactions in the body of a burned person. The work presents a diagram of the proper examination and treatment of pain, fluid therapy of a person burned from the point of view of a paramedic. Additionally characterized electric burns, chemical, and burns of the respiratory tract. In addition, in this work the issues of rescue difficulties were addressed, once legal problems related to the rights of a paramedic.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska