Stan wiedzy na temat pierwszej pomocy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Poniższa praca badawcza dotyczy przygotowania do udzielania pierwszej pomocy przez funkcjonariuszy służb, które nie są zaliczane do tzw. służb ratunkowych tj. Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. W badaniu ankietowym udział wzięło 46 funkcjonariuszy z tych formacji. Wykazano różnice w zakresie wiedzy na temat pierwszej pomocy wśród funkcjonariuszy. Wykazano niewystarczające przygotowanie prawidłowej umiejętności zbierania wywiadu SAMPLE oraz wysoki współczynnik funkcjonariuszy z uprawnieniami ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Badanie dowiodło konieczności zwiększenia liczby szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz ujednolicenia metodologii szkoleń, zakresu wiedzy i sprzętu jakim dysponują te formacje.
The main objective of the thesis concerns the principles of providing first aid by officers of services not related to the so-called Emergency Services, Border Guards and Road Transport Inspection . Forty six officers from various formation participated in the survey. The results shown the differences in the field of knowledge of first aid among officers. The results indicated insufficient preparation connected with “SAMPLE” interviewing skills and shown high ratio of qualified first aid rescuer. The study shown necessity of increasing the amount of training concerning first aid and standardizing the training methodologies, scope of knowledge and the equipment at disposal of the formations mentioned above.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska