Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2012

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2012 (Arabska wiosna rok później)

Spis treści:

Hieronim Kubiak, Europejskie transformacje i ich wpływ na zmiany cywilizacyjne współczesnego Świata

Aleksandra Głuszkowska, Joanna Kusy, Problemy rozwojowe Egiptu w aspekcie Arabskiej Wiosny

Michał Lipa, Przemiany polityczne w Egipcie po dymisjI Husniego Mubaraka

Piotr Laskowski, Street Art w służbie rewolucji

Piotr Niziński, Jordania 2011: Demokratyzacja czy rekonfiguracja autorytaryzmu

Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz, Dokąd zmierza Libia bez Muammara Kaddafiego?

Katarzyna Brataniec, Aleksandra Zamojska, Maroko po "Rewolucji". Kierunki przemian społeczno-politycznych

Natalia Bahlawan, Arabska Wiosna w Syrii i jej reperkusje w regionie Bliskiego Wschodu

Diana Wolańska, Sytuacja społeczno-polityczna w Jemenie po odejściu prezydenta Saliha

Anna Rusinek, Implikacje Arabskiej Wiosny dla bezpieczeństwa w Afryce północnej i w regionie Sahelu

Monika Świech-Szczepańska, Polityka regionalna Arabii Saudyjskiej w kontekście Arabskiej Wiosny

Rachela Tonta, Iran w cieniu Arabskiej Wiosny – Marginalizacja Zielonego Ruchu i konflikt w Obozie Konserwatystów

Agata Wójcik, Czy współczesna Turcja może być modelem dla arabskiego Bliskiego Wschodu?

Malwina Bakalarska, Muheez Busari, Dlaczego Arabska Wiosna nie dotarła do Nigerii?

Katarzyna Czornik, Polityka USA wobec Bliskiego Wschodu po Arabskiej Wiośnie

Damian Al-Temimi, Federacja Rosyjska wobec Arabskiej Wiosny

Justyna Zając,Unia Europejska wobec Arabskiej Wiosny


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2012 (Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej)

Spis treści:

Magdalena Bainczyk, Aspekty polityczno-prawne polskiej prezydencji. Między metodą wspólnotową a międzyrządową

Bogusława Bednarczyk, Wpływ polskiej prezydencji na kształtowanie się polityki praw człowieka w UE. Wybrane zagadnienia

Anna Bogucka, Jednolita ochrona patentowa – Wybrane zagadnienia i uwagi o działaniach podczas polskiej prezydencji w Radzie UE

Małgorzata Czermińska, Zmiany w autonomicznej i traktatowej polityce handlowej Unii Europejskiej w XXI W. inicjatywy i działania polskiej prezydencji

Sandra Fiałek, Rola polskiej prezydencji na konferencji klimatycznej w Durbanie

Paulina Habas, Wpływ traktatu lizbońskiego na prezydencję polski w Radzie UE

Agnieszka Jarmuła, Polish presidency of the EU council: Reactions and opinions in The US

Marta Kolendowska-Matejczuk, The principle of non-discrimination as one of the fundamental basis of The European Integration

Tomasz Młynarski, Bilans polskiej prezydencji w sektorze energetycznym

Anna Piziak-Rapacz, Prezydencja Polski w Radzie UE a kwestia bezpieczeństwa energetycznego

Marcin Radwan, Polska jako europejska agora kultury. Przedsięwzięcia kulturalne polskiej prezydencji

Jakub Stankiewicz, Prezydencja RP w warunkach kryzysu w strefie euro. Stanowisko polski wobec planowanych zmian traktatowych

Karolina Szwarc, Partnerstwo wschodnie a polska prezydencja w Radzie UE


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2012 (Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej)

Spis treści:

Jan Barcz, Europa à la carte: Konsolidacja czy fragmentacja Unii Europejskiej?

Helmut Wagner, Jürgen Habermas – Seine vision von Europa

Mieczysław Stolarczyk, Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji

Andrzej Podraza, Wpływ kryzysu w strefie euro na możliwość rozwoju zróżnicowanej integracji w Unii Europejskiej

Danuta Kabat-Rudnicka, Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej – Analiza krytyczna


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2012 (Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata)

Spis treści:

Michael Dauderstädt, Wachstum und schulden in Europa

Edward Molendowski, Piotr Stanek, Wpływ kryzysu finansowo-gospodarczego na sytuację fiskalną w nowych krajach członkowskich (UE-10)

Katarzyna Żukrowska, Kryzys finansowy 2007/2008+ i jego skutki dla Unii Europejskiej i strefy euro

Erhard Cziomer, Rola Niemiec w przezwyciężeniu kryzysu zadłużenia oraz stabilizacji strefy euro

Tomasz Młynarski, Francja wobec kryzysu strefy euro na początku drugiegiej dekady XXI w.

Robert Jakimowicz, ASEM – Problemy i wyzwania w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. W kontekście kryzysu Unii Europejskiej

Marcin Lasoń, Implikacje kryzysu strefy euro dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE

Anna Paterek, Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu zadłużenia strefy euro

Beata Molo, Polityka klimatyczna Unii Europejskiej a kryzys w strefie euro – Wybrane problemy


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2012 (Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012) Dauderstädt, Michael; Molendowski, Edward; Stanek, Piotr; Żukrowska, Katarzyna; Cziomer, Erhard; Młynarski, Tomasz; Jakimowicz, Robert; Lasoń, Marcin; Paterek, Anna; Molo, Beata; Majchrowska, Elżbieta; Cziomer, Erhard; Bednarczyk, Bogusława
  Założeniem niniejszego tomu jest pogłębiona refleksja nad wybranymi przesłankami kryzysu Unii Europejskiej w aspekcie regionalnym i globalnym.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2012 (Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012) Bainczyk, Magdalena; Bednarczyk, Bogusława; Bogucka, Anna; Czermińska, Małgorzata; Fiałek, Sandra; Habas, Paulina; Jarmuła, Agnieszka; Kolendowska-Matejczuk, Marta; Młynarski, Tomasz; Piziak-Rapacz, Anna; Radwan, Marcin; Stankiewicz, Jakub; Szwarc, Karolina; Bębenek, Marian; Domaradzki, Spasimir; Zdanowski, Jerzy; Ludwikowski, Rett R.; Wolańska, Diana; Bednarczyk, Bogusława; Bednarczyk, Bogusława
  Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” ma ukazać wielowątkowość i złożoność uwarunkowań polskiej prezydencji, które determinują zdolność do wypełniania obowiązków zeń wynikających, ale zarazem wskazują na charakter i skalę problemów, z którymi boryka się współcześnie Unia Europejska.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2012 (Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012) Barcz, Jan; Wagner, Helmut; Stolarczyk, Mieczysław; Podraza, Andrzej; Kabat-Rudnicka, Danuta; Munkelt, Peter; Kotulewicz, Karolina; Diawoł, Anna; Piziak-Rapacz, Anna; Habas, Paulina; Stankiewicz, Jakub; Fiałek, Sandra; Cziomer, Erhard; Cziomer, Erhard; Bednarczyk, Bogusława
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2012 (Arabska wiosna rok później)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012) Kubiak, Hieronim; Głuszkowska, Aleksandra; Kusy, Joanna; Lipa, Michał; Laskowski, Piotr; Niziński, Piotr; Dzisiów-Szuszczykiewicz, Aleksandra; Brataniec, Katarzyna; Zamojska, Aleksandra; Bahlawan, Natalia; Wolańska, Diana; Rusinek, Anna; Świech-Szczepańska, Monika; Tonta, Rachela; Wójcik, Agata; Bakalarska, Malwina; Busari, Muheez; Czornik, Katarzyna; Al-Temimi, Damian; Zając, Justyna; Krasnowolska, Margerita; Lasoń, Marcin; Zdanowski, Jerzy; Bednarczyk, Bogusława