Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2012 (Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej)

Abstrakt
Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” ma ukazać wielowątkowość i złożoność uwarunkowań polskiej prezydencji, które determinują zdolność do wypełniania obowiązków zeń wynikających, ale zarazem wskazują na charakter i skalę problemów, z którymi boryka się współcześnie Unia Europejska.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska