Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2023

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2023 (Problemy bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej)

Spis treści:

Grzegorz Baziur, Wpływ białoruskiej presji migracyjnej w 2021 r. na bezpieczeństwo Polski. Między kryzysem humanitarnym a dezinformacją

Yevhenii Portnyi, Prorosyjskie partie polityczne w Ukrainie w latach 2014–2022

Bogdan Koszel, Niemcy wobec postkomunistycznego bloku w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1990–1995

Wulf Lapins, Zum deutschen Diskurs über den Krieg gegen die Ukraine

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Kwestia upamiętnienia ofiar II wojny światowej na forum Bundestagu (2020–2022)

Aleksandra Kruk, Politycy z polskim tłem migracyjnym w Bundestagu: działalność Agnieszki Brugger i Paula Ziemiaka

Agnieszka Bielawska, Europäische Integration in den Konzepten der polnischen und deutschen Parteien der Europäischen Volkspartei

Zdzisław Śliwa, Aleksander Ksawery Olech, Piotr Dutkiewicz, Arktyczne aspiracje Chin a ich relacje z Federacją Rosyjską

Bogdan Barczak, Yakuza czy hangure? Przyszłość przestępczości zorganizowanej w Japonii

Tomáš Imrich Profant, The climate change speaking subjects in the Slovak quality press

Paulina Stępniewska-Szydłowska, Pucz wojskowy w 1980 roku i powstanie Trzeciej Republiki Turcji


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2023 (Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego)

Spis treści:

Bogusław Pacek, Piotr Pacek, Russia’s devastating impact on critical infrastructure during the hybrid war in Ukraine

Bogdan Tworkowski, China-Taiwan relations and their implications for international security

Janusz Liber, Implications of the China-Taiwan tensions for the international economic security

Sławomir Kowalski, Robert Sendek, Kwestia tablic rejestracyjnych jako punkt zapalny w stosunkach między Serbią i Kosowem w latach 2011–2022

Zofia Marciniak, Selected sectors of Poland’s security concerning the migration of Ukrainian refugees

Monika Ostrowska, Renata Stojecka-Zuber, Terroryzm a przestępczość zorganizowana – ujęcie teoretyczne

Jerzy Gut, Countering the phenomenon of radicalization and violent extremism: analysis based on the example of selected Western European countries

Janusz Wojtycza, U źródeł dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Kształcenie nauczycieli przysposobienia obronnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej (Akademii Pedagogicznej) im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie w latach 1973–2007


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 1 (L) Problemy bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Molo, Beata; Bazhenova, Hanna; Baziur, Grzegorz; Portnyi, Yevhenii; Koszel, Bogdan; Lapins, Wulf; Trzcielińska-Polus, Aleksandra; Kruk, Aleksandra; Bielawska, Agnieszka; Śliwa, Zdzisław; Olech, Aleksander Ksawery; Dutkiewicz, Piotr; Barczak, Bogdan; Profant, Tomáš Imrich; Stępniewska-Szydłowska, Paulina; Grabowska, Julia
  Z wprowadzenia: "Do rąk czytelników oddajemy kolejny numer periodyku „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”. Niniejszy tom zawiera w głównej mierze opracowania, których przedmiotem są różne aspekty bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Dział „Artykuły” otwiera tekst Grzegorza Baziura, będący syntetycznym ujęciem kwestii wpływu tzw. kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej w II połowie 2021 r. na środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego państw wschodniej flanki NATO i wschodniej części Unii Europejskiej – przede wszystkim na bezpieczeństwo Polski. Artykuł przedstawia postawę władz Polski wobec presji migracyjnej oraz białoruskie i rosyjskie działania dezinformacyjne. Rola i miejsce partii prorosyjskich w systemie politycznym Ukrainy w latach 2014–2022, tj. od Euromajdanu do rozpoczęcia przez Federację Rosyjską pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, jest przedmiotem analizy Yevhenija Portnego."(...)
 • Pozycja
  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 2 (LI) Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Liber, Janusz; Kowalski, Sławomir; Sendek, Robert; Marciniak, Zofia; Stojecka-Zuber, Renata; Wojtycza, Janusz
  Wprowadzenie: "Współcześnie pojawiające się problemy bezpieczeństwa międzynarodowego stają się coraz bardziej złożone, nieprzewidywalne i groźne w skutkach. Ich skomplikowana natura wynika m.in. z postępujących procesów globalizacji, prowadzących do wzrastającej współzależności państw i instytucji międzynarodowych, w ramach której przenikają się nie tylko kwestie społeczno-gospodarcze, ale i polityczne. W kontekście bezpieczeństwa regionalnego i globalnego wciąż istotne są zagrożenia konwencjonalne: konflikty międzypaństwowe i wojny domowe. Z całą jaskrawością pokazują to problemy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, jakie wywołała inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W ostatnich latach wzrasta także napięcie w relacjach pomiędzy Tajwanem a Chinami, a ich ewentualny konflikt zbrojny groziłoby poważnymi konsekwencjami nie tylko dla bezpieczeństwa regionalnego, ale i globalnego."(...)