Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2023, nr 2 (LI) Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego

Abstrakt
Wprowadzenie: "Współcześnie pojawiające się problemy bezpieczeństwa międzynarodowego stają się coraz bardziej złożone, nieprzewidywalne i groźne w skutkach. Ich skomplikowana natura wynika m.in. z postępujących procesów globalizacji, prowadzących do wzrastającej współzależności państw i instytucji międzynarodowych, w ramach której przenikają się nie tylko kwestie społeczno-gospodarcze, ale i polityczne. W kontekście bezpieczeństwa regionalnego i globalnego wciąż istotne są zagrożenia konwencjonalne: konflikty międzypaństwowe i wojny domowe. Z całą jaskrawością pokazują to problemy w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, jakie wywołała inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W ostatnich latach wzrasta także napięcie w relacjach pomiędzy Tajwanem a Chinami, a ich ewentualny konflikt zbrojny groziłoby poważnymi konsekwencjami nie tylko dla bezpieczeństwa regionalnego, ale i globalnego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska