2.4 Krakowskie Studia Międzynarodowe

Niesłabnące zainteresowanie problematyką międzynarodową globalizującego się świata przekłada się na podejmowane badania i refleksję naukową nad współczesnymi stosunkami międzynarodowymi. Wymianie poglądów na kluczowe problemy współczesnego świata z powodzeniem służy wydawany od roku 2004 kwartalnik „Krakowskie Studia Międzynarodowe" – założony z inicjatywy prof. dr. hab. Andrzeja Kapiszewskiego, skierowany do badaczy zainteresowanych problematyką politologiczną i kulturoznawczą, a także zagadnieniami natury prawnej i współczesną ekonomią. Czasopismo zawiera prace autorów polskich i zagranicznych w językach polskim, angielskim i niemieckim. KSM spotkały się z uznaniem środowiska naukowego i czytelników, o czym świadczy wzrastająca liczba prenumeratorów.

ISSN: 1733-2680

e-ISSN: 2451-0610

Punktacja: 20 punktów

Częstotliwość: półrocznik [od 2020 roku]

Forma publikacji: elektroniczna (pierwotna od 2016), drukowana

Język publikacji: polski, angielski

Strona internetowa: www.ksm.ka.edu.pl

Przeglądaj