Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2007 (Północna Afryka, Bliski i Daleki Wschód)