Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2009 (Afryka - Azja - Zachód)

Abstrakt
Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” jest trzecim spośród dziewięciu dotychczas wydanych przez Krakowską Szkołę Wyższą (obecnie Akademię) im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, poświęconym problematyce krajów Azji i Afryki. Kontynuujemy w tym względzie tradycję zapoczątkowaną przez nieodżałowanej pamięci Profesora Andrzeja Kapiszewskiego, założyciela czasopisma i promotora interdyscyplinarnych badań nad Orientem w Polsce. Kontynuacja tradycji zapoczątkowanej przez Profesora Kapiszewskiego wyraża się także w układzie numeru. Materiały zostały dobrane w ten sposób, że tworzą dwie części: pierwsza, poświęcona procesom politycznym i stosunkom międzynarodowym, oraz druga – w której wyeksponowany został kulturowy czynnik procesów politycznych. W części pierwszej znajdują się m.in. artykuły: O. Barbasiewicz o polityce Japonii wobec Izraela, A. Christian-Kasznik o stosunkach francusko- algierskich, M. Sprengla o relacjach politycznych i gospodarczych Australii z Japonią oraz Chinami, B. Wróblewskiego o stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie w końcowym okresie kolonializmu, J. Zajączkowskiego o stosunkach Indii z Unią Europejską oraz K. Zajączkowskiego o stosunkach między Unią Europejską a Chinami. Część druga zawiera m.in. teksty: R. Mydla o postrzeganiu obcych w Japonii, M. R. Sławińskiego o tradycyjnej kulturze Tajwanu, R. Tonty o kulturowych czynnikach mobilizacji politycznej w Libanie, M. Zaborowskiej o współczesnych interpretacjach Koranu w Iranie jako elemencie procesu podejmowania decyzji przez elitę władzy tego kraju.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska