Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2007

Abstrakt
Kolejny tom Krakowskich Studiów Międzynarodowych jest głównie poświęcony problematyce Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Prezentujemy w nim kilkanaście prac znanych autorytetów i młodych badaczy z różnych ośrodków naukowo-badawczych. Autorzy poruszają zagadnienia historyczne, kulturowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne, ukazują źródła wielu palących i dzisiaj problemów.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska