Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2007 (Polityka i kultura na Bliskim i Dalekim Wschodzie)

Abstrakt
Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką krajów Orientu. Poświęcony jest zagadnieniom polityki oraz kultury wybranych krajów Azji i Afryki. Zawiera m.in. artykuły na temat konfliktu bliskowschodniego, stosunków międzynarodowych w Azji Południowo-Wschodniej i stosunków międzykulturowych w związku z obecnością ludzi Wschodu w Polsce.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska