Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2007

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2007 (Północna Afryka, Bliski i Daleki Wschód)

Spis treści:

Jerzy Zdanowski, Muzułmanie w świecie zachodnim. Stare i nowe tożsamości

Andrzej Kapiszewski, Zachód i islam. Postawy ludzi dwóch światów

Bartłomiej Szołajski, Halal Pig, czyli tożsamość brytyjskich muzułmanów po 11 września 2001 roku

Hayssam Obeidat, Jan Paweł II wobec konfliktu arabsko-izraelskiego i wojny w Iraku

Katarzyna Jarecka-Stępień, Działania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie

Jan Bury, Agata Kołakowska, Adam Szymański, Poland and Broader Middle East-Relations, Initiatives and Prospects for Action

Jakub Zajączkowski, Ewolucja i wyzwania systemu politycznego w Indiach na początku XXI wieku. Implikacje dla polityki zagranicznej

Renata Kurpiewska-Korbut, Dążenia polityczne Kurdów w Iraku

Łukasz Fyderek, Polityka syryjska wobec Libanu po pax syriana

Dominik Skopiec, Opozycja polityczna w Demokratycznej Kampuczy

Mariusz Kraśniewski, Niewolnictwo we współczesnej Afryce. Zarys problematyki

Aleksandra Zamojska, Niewolnictwo w Sudanie, Maroku i Mauretanii

Roman Sławiński, Tradycyjne wierzenia tajwańskie

Janusz Fedirko, Afganistan w polskich badaniach naukowych. Zarys chronologii i problematyki


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2007

Spis treści:

Kazimierz Banek, „Junzi" i „wuwei". Chińska propozycja uzdrowienia administracji państwa

Magdalena Bażela, Kulturotwórcza rola turystyki międzynarodowej (przypadek Pribajkala)

Jan Czaja, Zachód - pozycja i uwarunkowania globalne

Janusz Fałowski, Sytuacja społeczno-gospodarcza mniejszości ladyńskiej w południowym Tyrolu we Włoszech

Krzysztof Grygajtis, ZSSR a polska polityka Międzymorza lat 1939-1943

Beata Molo, Współpraca gospodarcza Niemiec z Rosją w latach 1992-2002. Wybrane problemy

Bogdan R. Mucha, Sposoby głosowania w wyborach federalnych i stanowych w Stanach Zjednoczonych

Rajmund Mydel, Czasowo-przestrzenna dynamika rozwoju demograficznego miasta Tokio po II wojnie światowej

Tadeusz Paleczny, Zjawisko uniwersalizacji kulturowej jako wymiar procesu globalizacji

Mieczysław Sprengel, Rozwój gospodarczy Australii od 1851 do 1889 roku

Beata Kowalska, Beyond The Veil. Some Sociological Remarks on Muslim Feminism and The „Hijab"

Rob Verhofstad, The Netherlands and European Integration. From 'Pro' to 'No'


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2007 (Polityka i kultura na Bliskim i Dalekim Wschodzie)

Spis treści:

Agnieszka Bakalarz, Próby reform politycznych w Arabii Saudyjskiej a opozycja ze strony Islamistów

Krzysztof Bojko, Demokracja i postęp Państwa Izrael jako element stymulujący przyspieszenie procesów modernizacyjnych i demokratycznych wśród Palestyńczyków

Piotr Kownacki, Religijny aspekt mobilizacji społecznej a funkcjonowanie afrykańskich ustrojów państwowych

Hayssam Obeidat, Jan Paweł II wobec konfliktu arabsko-izraelskiego i wojny w Iraku

Katarzyna Pawlak, Między nowoczesną tożsamością a strategią marketingową. Japońska kultura popularna na Tajwanie

Katarzyna Przybysławska, Problem osad beduińskich na izraelskiej Pustyni Negew w świetle prawa międzynarodowego

Tomasz Szyszlak, Wałbrzyszanie wobec Japończyków i inwestycji japońskich w ich mieście

Stanisław Tokarski, Bramini i Mandaryni. Stosunki polityczne Indii i Chin na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia

Ewa Trojnar, Uwarunkowania procesów integracyjnych w Azji Wschodniej

Jerzy Wójcik, Przyczyny Izraelskiej Interwencji w Libanie w lipcu 2006 roku


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2007 (Polska i Niemcy wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku)

Spis treści:

Ryszard Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe w pierwszej dekadzie XXI wieku w kontekście nowych wyzwań i zagrożeń

Marcin Lasoń, Polska strategia bezpieczeństwa narodowego na początku XXI wieku

Aleksandra Zięba, Strategia bezpieczeństwa Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku

Mieczysław Stolarczyk, Polska i Niemcy wokół głównych kontrowersji w relacjach transatlantyckich w dziedzinie bezpieczeństwa na początku XXI wieku

Piotr Mickiewicz, Sojusz Północnoatlantycki w polskiej koncepcji oddziaływania międzynarodowego

Bogdan Koszel, Niemcy i Polska wobec Europejskiej Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

Michał Chorośnicki, Implikacje zwalczania terroryzmu międzynarodowego w Europie dla Polski

Hans Martin Sieg, Otoczenie Polski i Niemiec w kontekście polityki bezpieczeństwa w XXI wieku

Adam Sokołowski, Współpraca wojskowa Polski, Niemiec i Danii w ramach NATO na przykładzie wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie (1999-2007)

Justyna Zając, Udział Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na początku XXI wieku

August Pradetto, Niemiecka polityka zagraniczna a kryzysy międzynarodowe 1991-2007: nowa tożsamość Bundeswehry

Ryszard Czarny, Gazociąg Północny a bezpieczeństwo energetyczne Polski ze szczególnym uwzględnieniem gazu ziemnego

Erhard Cziomer, Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne Niemiec u progu XXI wieku

Beata Molo, Polska i Niemcy wobec problemów międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego

Anna Paterek, Polacy i Niemcy wobec głównych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2007 (Polska i Niemcy wobec wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007) Zięba, Ryszard; Lasoń, Marcin; Zięba, Aleksandra; Stolarczyk, Mieczysław; Mickiewicz, Piotr; Koszel, Bogdan; Chorośnicki, Michał; Sieg, Hans Martin; Sokołowski, Adam; Zając, Justyna; Pradetto, August; Czarny, Ryszard M.; Cziomer, Erhard; Molo, Beata; Paterek, Anna; Cziomer, Erhard
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2007 (Polityka i kultura na Bliskim i Dalekim Wschodzie)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007) Bakalarz, Agnieszka; Bojko, Krzysztof; Kownacki, Piotr; Obeidat, Hayssam; Pawlak, Katarzyna; Przybysławska, Katarzyna; Szyszlak, Tomasz; Tokarski, Stanisław; Trojnar, Ewa; Wójcik, Jerzy; Bakalarska, Malwina; Kraśniewski, Mariusz; Pawlak, Katarzyna; Trzciński, Łukasz; Zdanowski, Jerzy
  Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu problematyką krajów Orientu. Poświęcony jest zagadnieniom polityki oraz kultury wybranych krajów Azji i Afryki. Zawiera m.in. artykuły na temat konfliktu bliskowschodniego, stosunków międzynarodowych w Azji Południowo-Wschodniej i stosunków międzykulturowych w związku z obecnością ludzi Wschodu w Polsce.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2007
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007) Banek, Kazimierz; Bażela, Magdalena; Czaja, Jan; Fałowski, Janusz; Grygajtis, Krzysztof; Molo, Beata; Mucha, Bogdan; Mydel, Rajmund; Paleczny, Tadeusz; Sprengel, Mieczysław; Kowalska, Beata; Verhofstad, Rob; Bednarczyk, Bogusława
  Kolejny tom Krakowskich Studiów Międzynarodowych jest głównie poświęcony problematyce Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Prezentujemy w nim kilkanaście prac znanych autorytetów i młodych badaczy z różnych ośrodków naukowo-badawczych. Autorzy poruszają zagadnienia historyczne, kulturowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne, ukazują źródła wielu palących i dzisiaj problemów.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2007 (Północna Afryka, Bliski i Daleki Wschód)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007) Kubiak, Hieronim; Zdanowski, Jerzy; Kapiszewski, Andrzej; Szołajski, Bartłomiej; Obeidat, Hayssam; Jarecka-Stępień, Katarzyna; Bury, Jan; Kołakowska, Agata; Szymański, Adam; Zajączkowski, Jakub; Kurpiewska-Korbut, Renata; Fyderek, Łukasz; Skopiec, Dominik; Kraśniewski, Mariusz; Zamojska, Aleksandra; Sławiński, Roman; Fedirko, Janusz; Barska, Anna; Górak-Sosnowska, Katarzyna; Kapiszewski, Andrzej