Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2017

Stały URI dla kolekcji

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 1, 2017 (Regionalne i globalne uwarunkowania bezpieczeństwa Niemiec)

Spis treści:

Bogdan Koszel, „Kultura wstrzemięźliwości” czy aktywne współdziałanie? Dylematy polityki bezpieczeństwa Niemiec w XXI wieku

Erhard Cziomer, Znaczenie Białej Księgi 2016 dla oceny nowych wyzwań w polityce bezpieczeństwa Niemiec

Tomasz Morozowski, Globalna strategia Niemiec wobec państw/mocarstw wschodzących – aspekt bezpieczeństwa

Joanna Ciesielska-Klikowska, Wspólna Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwa i Obrony z perspektywy Berlina – o zaangażowaniu Niemiec w proces wzmacniania politycznej roli Europy

Mieczysław Stolarczyk, Bezpieczeństwo Niemiec w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy

Beata Molo, Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego – wyzwania dla polityki bezpieczeństwa Niemiec

Anna Paterek, Wpływ kwestii bezpieczeństwa na rolę współpracy na rzecz rozwoju na przykładzie niemieckiego zaangażowania w przezwyciężanie kryzysu uchodźczego

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec jako konsekwencja procesów imigracyjnych

Aleksandra Kruk, Kryzys migracyjny z perspektywy premierów niemieckich krajów związkowych

Kamila Schöll-Mazurek, Migracja a bezpieczeństwo socjalne – przypadek polskich migrantów zarobkowych w Niemczech

Magdalena Tomala, Rola handlu międzynarodowego Polski z Niemcami w zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego

Anna Kargol, Zapiski masona. Relacja Kurta Reichla z rozmowy z Andrzejem Strugiem w 1932 roku, w świetle polskiej historiografii

Paweł Sękowski, Akcja „wycofania”: Ewakuacja wybranych grup Polaków z polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego w 1939 roku

Krzysztof Malinowski, Opinia publiczna w Niemczech wobec wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 2, 2017 (Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Rzeczypospolitej Polskiej)

Spis treści:

Jarosław Stelmach, System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem

Piotr Krzysztof Marszałek, Normy prawne regulujące działania antyterrorystyczne

Robert Borkowski, Zagrożenie placówek szkolnych i uczelni atakami zabójców masowych (definicje, etiologia, prewencja)

Małgorzata Kudzin-Borkowska, Jarosław Zwierzyna, Ewakuacja i postępowanie w sytuacji ataku zabójcy masowego w placówce szkolnej. Analiza filmów edukacyjnych

Piotr Wróbel, Architektura terminali lotniczych w aspekcie bezpieczeństwa antyterrorystycznego

Jarosław Tomasiewicz, Piotr Grudka, Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918–1928

Janusz Fałowski, Działalność polskiego attachatu wojskowego w Brukseli na początku lat 50. XX wieku

Mateusz Piątkowski, Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zastosowania broni zapalającej w konflikcie zbrojnym


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 3, 2017 (Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku)

Spis treści:

Artur Michalak, Cele, zadania, struktura i funkcje Wojsk Obrony Terytorialnej w XXI wieku

Tomasz Kośmider, Krzysztof Gąsiorek, Powszechna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Stachowski, Koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (materiał dyskusyjny)

Maciej Klisz, Utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej jako odpowiedź na nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Remigiusz Żuchowski, Wojska Obrony Terytorialnej w działaniach antydezinformacyjnych

Tadeusz Nastarowicz, Proces tworzenia brygady Obrony Terytorialnej RP. Studium przypadku

Zenon Mendrala, Rola szkolenia wojskowego członków organizacji proobronnych, studentów i uczniów w tworzeniu oraz funkcjonowaniu wojsk obrony terytorialnej

Ilona Wróbel, Perspektywy współdziałania wojsk obrony terytorialnej z administracją publiczną w zwalczaniu klęsk żywiołowych

Aleksandra Gruszczyk, Jarosław Rokicki, Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna

Robert Borkowski, Kanadyjscy Rangersi jako formacja obrony terytorialnej

Tomasz Młynarski, Damien Thiriet, Krzysztof Soloch, Doświadczenia obrony terytorialnej we Francji

Karina Paulina Marczuk, Ewolucja Armii Karabinierów (L’Arma dei Carabinieri) we Włoszech

Joanna Grzela, Obrona terytorialna w państwach nordyckich

Tobiasz Małysa, Wojska obrony terytorialnej w państwach bałtyckich

Karolina Kuśmirek, Wojska Obrony Terytorialnej Szwajcarii – wybrane aspekty

Kazimierz Kraj, System obrony terytorialnej w Rosji

Łukasz Jureńczyk, Kontrowersje wokół Afgańskiej Policji Lokalnej – zmilitaryzowanej formacji ochotniczej o funkcji obronnej

Damian Jarnicki, Komponent obrony terytorialnej (powszechnej) w potencjałach militarnych innych państw. Ujęcie ilościowo-organizacyjne


Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4, 2017 (Bezpieczeństwo w zarządzaniu mediami)

Spis treści:

Marta du Vall, Społeczne bezpieczeństwo informacyjne w erze nowych mediów

Andrzej Chodyński, Zarządzanie mediami a bezpieczeństwo

Anna Bałamut, Tematyka bezpieczeństwa energetycznego w mediach na przykładzie Polski

Janusz Ziarko, Framing w nowych mediach jako narzędzie manipulacyjnego oddziaływania na społeczeństwo, na przykładzie budowania dyskryminującego obrazu uchodźców

Marta Majorek, Darknet. Ostatni bastion wolności w internecie?

Marta Woźniak-Zapór, Fake news – niebezpieczeństwo w mediach

Dariusz Baran, „Medialne choroby” XXI wieku w polskich środkach przekazu

Marek R. Kalaman, Maciej A. Kalaman, Medialny obraz praktycznej realizacji emancypacji żołnierzy-kobiet i funkcjonariuszy-kobiet w grupach dyspozycyjno-mundurowych


Przeglądaj