Odpowiedzialność prawna z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu IT przed promieniowaniem swobodnie eksponującym

dc.contributor.authorSiwicki, Maciej
dc.date.accessioned2020-11-03T10:40:13Z
dc.date.available2020-11-03T10:40:13Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractOpracowanie przedstawia wybrane problemy prawne związane z przeciwdziałaniem atakom cyberprzestępców na systemy IT bazującym na przechwytywaniu emitowanych przez urządzenia fal elektromagnetycznych (tzw. obrazów szumowych). Skupia się ono przede wszystkim na kwestii odpowiedzialności dostawców i operatorów usług świadczonych drogą elektroniczną za właściwe zabezpieczenie systemów i sieci komputerowych, w tym także na kwestii ochrony przez nich danych osobowych.pl
dc.description.abstractThe study presents selected legal problems related to counteracting cybercriminals’ attacks on IT systems based on the interception of electromagnetic waves emitted by devices, i.e. “noise images.” It focuses on the issue of the liability of providers and operators of services provided by electronic means for the proper protection of computer systems and networks, including the issue of their protection of personal data.pl
dc.description.abstractDie Arbeit stellt ausgewählte rechtliche Probleme dar, die mit der Bekämpfung der Angriffe der Cyberkriminellen gegen die, sich auf die Überwachung der durch die Geräte emmitierten elektromagnetischen Welen stützenden IT Systeme (die sog. „verrauschte Bilder“) verbunden sind. Die Bekämpfung konzentriert sich vor allem auf das Problem der Verantwortung von Lieferanten und Betreibern der auf elektronischem Wege geleiststen Dienstleistungen für die richtige Absicherung der Systeme und Computernetze, darin auch das Problem der von ihnen geschützten Personaldaten.pl
dc.description.abstractВ статье представлены некоторые юридические проблемы, связанные с мерами противодействия киберпреступности – защитой ИТ-систем от перехвата, излуча- емых устройствами электромагнитных волн. В исследовании внимание сосредо- точено, прежде всего, на вопросах ответственности провайдеров и операторов, предоставляемых электронным путем, услуг за надлежащее обеспечение безо- пасности систем и компьютерных сетей, в том числе связанных с защитой персо- нальных данных.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2020, nr 3, s. 33-44.pl
dc.identifier.doi10.48269/2451-0718-btip-2020-3-002
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28924
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinfrastruktura krytycznapl
dc.subjectcyberprzestępczośćpl
dc.subjectdostawcy i operatorzy usług świadczonych drogą elektronicznąpl
dc.subjectInternetpl
dc.subjectpromieniowanie swobodnie eksponującepl
dc.subjectdane osobowepl
dc.subjectcritical infrastructurepl
dc.subjectcybercrimepl
dc.subjectproviders and operators of electronic servicespl
dc.subjectfree exposure radiationpl
dc.subjectpersonal datapl
dc.subjectkritische Infrastrukturpl
dc.subjectCyberkriminalitätpl
dc.subjectLieferanten und Betreiber der auf elektronischem Wege geleisteten Dienstleistungenpl
dc.subjectfrei austretende Strahlungpl
dc.subjectPersonaldatenpl
dc.subjectкритическая информационная инфраструктураpl
dc.subjectкиберпреступ- ностьpl
dc.subjectпровайдеры услуг предоставляемых в электронном видеpl
dc.subjectинтернетpl
dc.subjectэлек- тромагнитное излучениеpl
dc.subjectперсональные данныеpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPolitologiapl
dc.subject.otherPrawopl
dc.titleOdpowiedzialność prawna z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu IT przed promieniowaniem swobodnie eksponującympl
dc.title.alternativeLegal liability for the lack of adequate security of IT equipment
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
SIWICKI_Odpowiedzialnosc_prawna_z_tytulu_nieodpowiedniego_2020.pdf
Rozmiar:
308.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: