1.1 Artykuły z Oficyny Wydawniczej AFM

Stały URI dla kolekcji

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 3160
 • Pozycja
  Humiliations: Middle Eastern middle class and the war in Ukraine
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Zahirinejad, Mahnaz
  The dominant view towards the Middle East is that the region is stuck in the past and plagued by conflict. Therefore, it was anticipated that Middle Eastern states would take a side in the Russian invasion of Ukraine. Despite expressing sympathy for Ukrainians due to their own experiences of humiliation caused by several wars, the Middle Eastern people and states remained cautious and chose to avoid getting involved in the conflict. It seems that the view of the Middle Eastern middle class had an influence on state decision-making regarding involvement in the war in Ukraine. Considering the rise of an educated middle class in the region, it can be hypothesized that the middle class’s priority is political-economic instability rather than engaging in further wars. The objective of this research is to comprehensively understand the Middle Eastern middle class’s viewpoint on war.
 • Pozycja
  Turkey – the big winner or the big loser of the Russo-Ukrainian war?
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Olszowska, Karolina Wanda
  More than a year after the Russian aggression against Ukraine, a little can already be said about Turkey‘s attitude and the consequences of the conflict for Ankara. Turkey is balancing between Moscow and Kiev, trying to gain ground as a mediator, but also looking after its interests, especially economic ones. The text aims to analyse Turkish-Russian and Turkish-Ukrainian relations, especially since the outbreak of the war, and to answer the question of what the possible consequences of the Russian-Ukrainian war are for Turkey, whether it will be the big winner or rather the big loser of the situation.
 • Pozycja
  Arab context of the Ukraine conflict in Russia Today Arabic and Sputnik
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Styszyński, Marcin
  The present article is concerned with the Russian narrative of the Ukraine war in Arabic versions of Sputnik and Russia Today Arabic (RT Arabic). The tragic war in Ukraine has affected different media sources in the world, including Russian and pro-Russian media. However, Sputnik and RT Arabic’s media reports combine the Ukraine conflict with Arabic context addressed to different audiences in the Arab world. This study also argues that the Russian narrative relies on propaganda devices such as ad hominem, card stacking and agenda setting, as well as testimonial and glittering generalities. These techniques affect the audience and enable to express Kremlin’s political objectives on the Ukraine war and foreign policy. Moreover, the research demonstrates that the media coverage released by RT Arabic and Sputnik aims at creation of two opposite images, which blame the West and endorse Russian policy.
 • Pozycja
  Global, regional and internal factors of Egypt’s stance towards Russo-Ukrainian war
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Lipa, Michał
  The paper aims to explain the origins of Egypt’s foreign policy toward the Russian-Ukrainian war. The major hypothesis says that Egypt’s policy towards the Russian-Ukrainian conflict results from Egypt’s relations with the United States, the Russian Federation and regional powers, namely Saudi Arabia and the United Arab Emirates, with the Egyptian leaders trying to pragmatically put their policy in line with those of major regional powers with which Cairo has close relations while taking into account interests of their nation.
 • Pozycja
  What the Russian war in Ukraine means for the Middle East?
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Zdanowski, Jerzy
  This article refers to the impact the war in Ukraine had on the policy of the Middle East countries in the international and domestic aspects and what development of events can be expected in this connection. The Middle East countries reacted quickly to the war in Ukraine; most condemned Russia’s aggression. However, none sided with Ukraine, and Iran firmly sided with Russia. How to explain it? Also, Arab public opinion did not accept the Western narrative about the causes of the war in Ukraine. Was it the result of Russian propaganda, or were there more profound reasons? Washington strongly pressured its Middle Eastern allies to move away from their policy of neutrality. Still, a year after the aggression, the Middle East not only continued to maintain relations with Russia but also expanded its scope. Was it the result of the rejection of American paternalism or the greater autonomy of the region’s countries in the conditions of multipolarity in international relations? The article tries to explain these questions within the methodology and terminology of constructing scenarios of future trends in international relations.
 • Pozycja
  Realism, idealism or opportunism? Iran’s reason of state in foreign policy towards Russia
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Krzyżanowski, Marcin
  The paper seeks to indicate the main sources and currents that mold the general pattern of Iran’s foreign policy and propose the explanation of Iran’s actions in regard to Russia. The paper shortly analyze, political dualities like pragmatism vs. idealism, decision making through the institutions of the revolution vs. parliamentary democracy, Iran’s desire for recognition as a regional power vs. forward defensive approach and last but not least an accurate terminology to use in a broader debate about Iranian policy. The paper secondary aim is to provide a general picture of Iranian policy toward Russia and to put some light on complexity of Iran-Russia relations.
 • Pozycja
  The geopolitical impacts of the Russo-Ukrainian war on Iran
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Alibabalu, Sayyad Sadri
  Russia’s attack on Ukraine has had huge and destructive consequences for Iran. The war began when the nuclear negotiations between Iran and the Western countries for the revival of the Joint Comprehensive Plan of Action ( JCPOA) were in a promising state and the parties were in the final stages. This paper seeks to examine the effects of this war on Iran’s foreign policy by considering securitization and desecuritization. Considering this, the paper concludes that Iran has faced the direct consequences of the war in its domestic and foreign policies. At the foreign policy level, Iran has faced a decrease in international prestige due to its proximity to Russia, the use Iranian drones by Russia on the battlefield and the ‘death’ of the JCPOA. As the West securitized the issue of Iran, Iranian authorities desecuritized Iran’s relations with Arab countries, while securitized relations with the Caucasus.
 • Pozycja
  The foreign policy of Jordan and the Russia-Ukraine conflict
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Wróblewski, Bartosz
  On 24 February 2022 Russian forces attacked Ukraine. This attack started a war that had been going on for a year. However, before the attack the authorities in Moscow had for many years been pursuing the policy of weakening American influences. It turned out to be effective in the Middle East; Russia consolidated its alliance with Iran and supported Syrian authorities. Simultaneously, unsuccessful policy of the USA lead to weakening Washington alliances, even with such pro-American countries as Jordan. The article presents the relationship of the Hashemite monarchy with the USA and the relationship crisis. The attack of Russia on Ukraine spoiled the so far effective policy of Russia, made it weaker on the international stage, and enabled the USA to revive former alliances.
 • Pozycja
  Politycy z polskim tłem migracyjnym w Bundestagu: działalność Agnieszki Brugger i Paula Ziemiaka
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Kruk, Aleksandra
  W artykule ścieżki kariery politycznej oraz główne obszary aktywności partyjnej rozpatrzone zostały przez pryzmat oceny artykułowania preferencji politycznych oraz kreowania korpusu osiągnięć w polityce. Podstawą faktograficzną jest analiza aktywności w niemieckiej przestrzeni publicznej (głównie w Bundestagu) polityków z polskim tłem migracyjnym: Agnieszki Brugger (Sojusz 90/Zieloni) i Paula Ziemiaka (CDU). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Brugger i Ziemiak, specjalizujący się w obszarze polityki międzynarodowej, wpisują się w tożsamość reprezentowanych partii politycznych i formułują nowe propozycje dotyczące reagowania na współczesne i prognozowane wyzwania i zagrożenia. Wskazane zostały główne punkty ich działalności, m.in. związane z zapobieganiem międzynarodowym kryzysom. Ponadto artykuł miał na celu ocenę, czy propozycje Brugger i Ziemiaka wpisują się w klasyczny wizerunek reprezentowanych partii politycznych, czy też wykraczają poza typowe ramy wpływu polityków na przeobrażenie programowe reprezentowanych ugrupowań. Rozpatrzono także, w jakim zakresie opisywani politycy wpływają na relacje polsko-niemieckie.
 • Pozycja
  Niemcy wobec postkomunistycznego bloku w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1990–1995
  (2023) Koszel, Bogdan
  Autor dokonał analizy zaangażowania zjednoczonych Niemiec w proces stabilizacji i reform wolnorynkowych w pięciu państwach byłego bloku wschodniego: Polsce, Czechosłowacji (od 1993: Czech i Słowacji), na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii w latach 1990 – 1995. Przybliżył wielowątkową dyskusję w Niemczech na temat konieczności bądź niecelowości zainteresowania się Niemiec tym regionem Europy. Wskazał powody, dla których Niemcy pomimo problemów z reunifikacją wzięły na siebie rolę promotora interesów wymienionych państw we WE/UE, choć stopień tego poparcia był zróżnicowany – na największe mogły liczyć Węgry, Polska i Czechosłowacja: Niemcy traktatowo zobowiązały się do poparcia starań tych państw o stowarzyszenie i członkostwo w UE. Autor wskazał na rolę podpisanych przez Niemcy układów o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (Polska, Czechosłowacja) oraz o przyjaźni i partnerstwie w Europie (Węgry, Bułgaria, Rumunia), które wytyczały zasady współpracy tych państw ze zjednoczonymi Niemcami w przyszłości.
 • Pozycja
  Yakuza czy hangure? Przyszłość przestępczości zorganizowanej w Japonii
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Barczak, Bogdan
  Pomimo licznych zagrożeń klęskami żywiołowymi, to przestępczość zorganizowana budziła najwięcej obaw o stabilność i funkcjonowanie japońskiego państwa oraz bezpieczeństwo jego obywateli. W Japonii wykształciła się rodzima odmiana przestępczości zorganizowanej – yakuza. W efekcie procesu walki z yakuzą znacznie ograniczono jej liczebność oraz pozbawiono ją źródeł dochodów. Skuteczne przedsięwzięcia wobec niej przyniosły jednak skutek uboczny w postaci pojawienia się nowych zorganizowanych grup przestępczych, znacznie groźniejszych dla porządku publicznego, określanych mianem hangure, które zaczęły zajmować miejsce po likwidowanej yakuzie. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy yakuza całkowicie zniknie z przestrzeni publicznej i jej miejsce zajmą grupy hangure oraz jaki będzie to miało wpływ na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego Japonii.
 • Pozycja
  Europäische Integration in den Konzepten der polnischen und deutschen Parteien der Europäischen Volkspartei
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Bielawska, Agnieszka
  Der Artikel präsentiert und vergleicht die Konzepte der europäischen Integration zweier deutscher Parteien – CDU und CSU – und zweier polnischer Parteien – PO und PSL – die Mitglieder der Europäischen Volkspartei (EVP) sind. Es gliederte sich in eine Einleitung, drei Teile – der Erste, der Umriss, wie die polnische und die deutsche Partei die Europäische Union wahrnahmen, der zweite, der sich auf die Modelle der europäischen Integration bezog, die den oben genannten Parteien nahestanden, und der dritte, der beschreibt, wie CDU, CSU, PO und PSL die Erweiterung der Europäischen Union wahrgenommen haben – und das Schlusswort. Der Artikel analysiert Parteidokumente, hauptsächlich Wahlprogramme, die in den Jahren 2004–2019 veröffentlicht wurden.
 • Pozycja
  Zum deutschen Diskurs über den Krieg gegen die Ukraine
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Lapins, Wulf
  Die heftige kontroverse Auseinandersetzung über den Ukraine-Krieg fokussiert die deutsche Unterstützungsrolle. Soll Deutschland mit mehr politisch-diplomatischem Einsatz Unterstützung für ein potenzielles schnelles Kriegsende leisten oder die Ukraine mit einem permanenten Zulauf von Waffen so effizient verteidigungsfähig machen, um auf dieser Basis Russland in Abwägung des Kräfteverhältnisses zum Waffenstillstand zu bringen?
 • Pozycja
  Wpływ białoruskiej presji migracyjnej w 2021 r. na bezpieczeństwo Polski. Między kryzysem humanitarnym a dezinformacją
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Baziur, Grzegorz
  Celem niniejszego artykułu jest omówienie wpływu tzw. kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej w II połowie 2021 r. na bezpieczeństwo Polski. W tekście opisano stosunek Polski, Litwy i Łotwy do tych wydarzeń, kryzys humanitarny na granicy oraz postawę władz polskich wobec tej sytuacji, jak i dezinformację prowadzoną przeciwko Polsce i państwom bałtyckim przez reżim białoruski, przy wsparciu władz rosyjskich. Wnioski: 1. Białoruska presja migracyjna miała charakter agresji hybrydowej w celu osłabienia wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO. 2. Działania białoruskie doprowadziły do kryzysu humanitarnego na ogromną skalę, łamania praw człowieka przez służby Białorusi i państw zaatakowanych, które broniąc granic, działały pod silną presją psychologiczno-emocjonalną. 3. Wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce w celu ochrony granicy i zabezpieczenia działań służb było słuszne, jednak znacznie utrudniło udzielanie pomocy przez wolontariuszy i przekazywanie rzetelnych informacji z terenu działań.
 • Pozycja
  Prorosyjskie partie polityczne w Ukrainie w latach 2014–2022
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Portnyi, Yevhenii
  Artykuł stanowi próbę zbadania roli i miejsca partii prorosyjskich w ukraińskim systemie politycznym od Euromajdanu (2014) do rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę (2022). Autor podjął się zdefiniowania cech charakterystycznych prorosyjskich partii poprzez dokonanie przeglądu programów wyborczych wybranych ugrupowań politycznych. Ponadto w artykule zbadano dynamikę poparcia dla partii prokremlowskich w wyborach parlamentarnych w 2014 i 2019 r. oraz wyjaśniono przyczyny krótkoterminowego wzrostu popularności tego rodzaju sił politycznych. Opisany został również los prorosyjskich partii politycznych po wybuchu pełnowymiarowej wojny między Rosją a Ukrainą w lutym 2022 r.
 • Pozycja
  Pucz wojskowy w 1980 roku i powstanie Trzeciej Republiki Turcji
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Stępniewska-Szydłowska, Paulina
  Proklamacja Republiki Turcji w 1923 r. rozpoczęła proces budowania specyficznej pozycji tureckiego wojska w systemie politycznym państwa. Przez dekady wojsko nie pełniło funkcji służebnej wobec państwa, jak wynika to z demokratycznego modelu kontroli cywilnej nad wojskiem, ale odwrotnie – sprawowało kuratelę nad klasą polityczną. W konsekwencji generalicja w historii współczesnej Turcji przeprowadziła cztery udane przewroty wojskowe, po których przejmowała kontrolę nad administracją państwową i tworzyła reżimy wojskowe. Niezwykle istotny z perspektywy historycznej oraz politycznej był pucz wojskowy z 1980 r., którego konsekwencje widoczne są do dziś. Opis i analiza tego wydarzenia jest głównym celem artykułu i choć cezurę czasową można zawęzić do lat 1973–1983, autorka odnosi się również do szerszej perspektywy historycznej, by wykazać przyczyny oraz konsekwencje opisywanych wydarzeń.
 • Pozycja
  Kwestia upamiętnienia ofiar II wojny światowej na forum Bundestagu (2020–2022)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Trzcielińska-Polus, Aleksandra
  W artykule poddano analizie dwa projekty upamiętnienia w Berlinie ofiar II wojny światowej. Podstawę źródłową stanowią dokumenty Bundestagu, tj. stenogramy obrad plenarnych, zapytania poselskie i odpowiedzi rządu oraz projekty uchwał i same uchwały. To bowiem w gestii Bundestagu leży m.in. przyjmowanie odpowiednich uchwał, na podstawie których organy egzekutywy realizują plany wznoszenia obiektów upamiętniających ofiary nazizmu. Pierwszy projekt dotyczy miejsca pamięci polskich ofiar niemieckiej okupacji w latach 1939–1945 (Polen-Denkmal zum Gedenken an die polnischen Opfer der deutschen Besatzung 1939 bis 1945), drugi ma dokumentować okupację niemiecką w całej Europie (Dokumentationszentrum „Zweiter Weltkrieg und Besatzungsherrschaft”). Realizacja obu tych projektów poparta została w umowie koalicyjnej z 7.12.2021 r. Porównując jednak tempo prac, stwierdzić należy, że przygotowania do realizacji projektu Centrum Dokumentacyjnego przebiegają znacznie szybciej i znajdują większe poparcie w rządzie niż miejsce upamiętnienia polskich ofiar.
 • Pozycja
  The climate change speaking subjects in the Slovak quality press
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Profant, Tomáš Imrich
  The discussion devoted to the climate crisis, like the crisis itself, is not a natural phenomenon but one that is wo-/man-made. It is socially constructed. It is not economic think-tanks that dominate this socially constructed discussion but other actors that do. This article analyses who is quoted and paraphrased in Slovak media writing about climate change. The analysis is based on 60 articles that were published in the third quarter of 2019 in selected non-tabloid daily newspapers (i.e. the quality press) in Slovakia – SME and N. The results show that natural scientists dominate the media discussion of this topic and are the source of almost one-third of the statements quoted and paraphrased in the newspapers. They are followed by politicians, who make up onefifth of those quoted or paraphrased. Social scientists, activists, and NGOs each make up just 7% of those quoted or paraphrased. This research represents the first step towards answering the question ‘Who speaks?’ when it comes to this issue and towards a more thorough discourse analysis that could reveal how certain voices are marginalised in the mainstream public debate.
 • Pozycja
  Arktyczne aspiracje Chin a ich relacje z Federacją Rosyjską
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Śliwa, Zdzisław; Olech, Aleksander Ksawery; Dutkiewicz, Piotr
  Arktyka to obszar bogaty w surowce naturalne, takie jak gaz ziemny oraz ropa naftowa. Pod względem strategicznym topniejące lodowce odkrywają możliwości otwarcia nowych szlaków żeglugowych, co jest istotne zwłaszcza w transporcie towarów. Droga ta może stać się alternatywą dla tradycyjnych szlaków i istotnie skrócić czas dostarczenia surowców. Celem artykułu jest przedstawienie chińskich aspiracji politycznych wobec Arktyki. W analizie szczególnie podkreślono relacje Chin z Federacją Rosyjską, które wpływają na ich strategie wobec terenów arktycznych. Rosja dostrzega szanse wynikające z kontaktów z Chinami, zwłaszcza w sferze ekonomicznej i częściowo militarnej – mają one niwelować wpływy Stanów Zjednoczonych. Z drugiej jednak strony sceptycznie spogląda na wizję chińskiego Polarnego Jedwabnego Szlaku, który naruszałby silną pozycję Rosji w Arktyce.
 • Pozycja
  The Numerical Scoring Analysis Predecessors
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Amsel, Tuvya T.
  In polygraph history, Cleve Backster’s “numerical scoring chart analysis” is considered as revolutionizing the manner of polygraph charts analysis. Yet, earlier history of chart analysis, as being reviewed in this publication, lead to the conclusion that the “numerical scoring chart analysis” was more evolutionary rather than revolutionary.