Romowie - bliscy czy dalecy?: realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce

dc.contributor.authorLeśniak, Małgorzata
dc.date.accessioned2014-02-10T12:42:13Z
dc.date.accessioned2018-11-08T13:14:33Z
dc.date.available2014-02-10T12:42:13Z
dc.date.available2018-11-08T13:14:33Z
dc.date.issued2009
dc.descriptionPraca recenzowana / Peer-reviewed paperpl_PL
dc.description.abstractNiniejszy raport jest pokłosiem dwóch projektów badawczych zrealizowanych na zlecenie Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach Pilotażowego programu na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim oraz Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Głównym celem badań było uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiły się w związku z podejmowaniem przez policję działań w ramach obu programów. Jednakże ocena tych działań nie była możliwa bez odniesienia do innych obszarów, w których były i są podejmowane działania na rzecz Romów przez stosowne instytucje i urzędy województwa małopolskiego.pl_PL
dc.description.abstractThe report at issue is the outcome of two research projects carried out on behalf of Prevention Department of Krakow Regional Police as a part of a Pilot programme for Romani community in Małopolska and a Programme for Romani community in Poland. The main aim of the researches was to arrive at the answer to a number of questions that occurred due to the activities undertaken by the police as a part of both these programmes. The evaluation of these activities was impossible without a broader reference to other fields in which the activities for the benefit of Romani people have been undertaken by proper institutions and offices in Małopolska.pl_PL
dc.description.sponsorshipZrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2008 roku / Carried out owing to the subsidy granted by the Ministry of Interior and Administration as a part of the programme for Romani community in Poland in 2008pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7571-010-6pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/286
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectCyganiepl_PL
dc.subjectMałopolskapl_PL
dc.subjectraportpl_PL
dc.subjectmniejszośćpl_PL
dc.subjectgrupa etnicznapl_PL
dc.subjectprogram rządowypl_PL
dc.subjectRomani peoplepl_PL
dc.subjectGypsiespl_PL
dc.subjectLesser Poland Voivodeshippl_PL
dc.subjectminoritypl_PL
dc.subjectethnic grouppl_PL
dc.subjectgovernment programmepl_PL
dc.subject.otherKulturoznawstwopl_PL
dc.subject.otherPrawopl_PL
dc.subject.otherSocjologiapl_PL
dc.titleRomowie - bliscy czy dalecy?: realizacja zadań w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polscepl_PL
dc.title.alternativeRoma people - close or distant?: conducting tasks within the governmental Programme for Roma Community in Polandpl_PL
dc.typeKsiążka
dc.typeKsiążkapl_PL
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
LESNIAK_Romowie_bliscy_czy_dalecy_2009.pdf
Rozmiar:
3.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Plain Text
Opis: