Obowiązek gminy dostarczenia lokalu socjalnego

dc.contributor.authorAntoniuk, Jarosław R.
dc.date.accessioned2018-09-20T18:19:33Z
dc.date.accessioned2018-11-09T18:41:39Z
dc.date.available2018-09-20T18:19:33Z
dc.date.available2018-11-09T18:41:39Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractArtykuł stanowi analizę obowiązku gminy dostarczenia lokalu socjalnego, który przewidziany został w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W artykule autor nie tylko analizuje zasady i przypadki, w jakich obowiązek ten spoczywa na gminie, ale także charakter prawny tego obowiązku, który uznaje za administracyjnoprawny. Autor przeprowadza również rozważania odnośnie pozycji procesowej gminy w sprawie o opróżnienie lokalu uznając, iż gmina może wstąpić do procesu w charakterze interwenienta ubocznego nie tylko po stronie powoda, ale i pozwanego, w każdym z tych przypadków będąc uprawniona do kwestionowania żądania eksmisji. Wreszcie autor rozważa zakres odszkodowania, do którego wypłaty zobowiązana jest gmina w przypadku niedostarczenia lokalu socjalnego uznając, iż odszkodowanie to obejmuje okres od powiadomienia gminy o braku dobrowolnego wykonania przez dłużnika wyroku eksmisyjnego, przy uwzględnieniu czasu koniecznego na znalezienie i przygotowanie dla uprawnionego odpowiedniego lokalu socjalnego, do czasu złożenia przez gminę lokatorowi zobowiązanemu do opróżnienia lokalu oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.pl
dc.description.abstractThe article discusses the obligation of municipalities to provide social housing, which was provided for in the provisions of the Law of 21 June 2001 on the protection of the rights of tenants, municipal residential resources and on amending the Civil Code. In his article, the author not only analyses the rules and the cases when the municipalities shall assume the duty, but also the legal character of this obligation, which he claims to be both administrative and legal. The author also reflects on the position of the municipalities in the proceedings for eviction, recognizing that the municipalities may join the proceedings as a secondary intervener not only the plaintiff ’s, but also on the defendant’s side. In both cases the municipalities is entitled to question the eviction claims. Finally, the author considers the extent of the compensation claim that the debtor is entitled to when the municipalities did not provide social housing, regarding that the compensation covers the period from notifying the municipalities of failing to execute eviction sentence voluntarily by the debtor, taking into account the time necessary to find and prepare the social housing for the entitled, until the municipalities make an offer to conclude a lease agreement for social housing to the tenant obliged to vacate the premises.pl
dc.identifier.citationStudia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2016, nr 1 (18), s. 85-100.pl
dc.identifier.eissn2451-0807pl
dc.identifier.issn1689-8052pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20539
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmunicipalitypl
dc.subjectsocial housingpl
dc.subjectprotection of the rights of tenantspl
dc.subjectgminapl
dc.subjectlokal socjalnypl
dc.subjectochrona praw lokatorówpl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherAdministracjapl
dc.titleObowiązek gminy dostarczenia lokalu socjalnegopl
dc.title.alternativeThe obligation of the municipalities to provide social housingpl
dc.typeArtykuł
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
ANTONIUK_Obowiązek_gminy_dostarczenia_lokalu_socjalnego_2016.pdf
Rozmiar:
224.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Plain Text
Opis: