Kryzys - zagrożeniem bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Wizja, misja i zasady systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych

dc.contributor.authorLipski, Stanisław
dc.contributor.authorLeszczyński, Ryszard
dc.date.accessioned2020-01-30T10:36:06Z
dc.date.available2020-01-30T10:36:06Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest problemom kryzysu i zasadom, jakim winien odpowiadać konstruowany system. Przedstawiono zarys teorii kryzysu, defi nicję i cechy. Dla jego zobrazowania odwołano się do teorii regulacji. Podkreślono różnorodność kryzysów związanych ze sferami społecznej aktywności. Następnie określono wizję, misję i zasady współczesnego systemu zarządzania kryzysowego.pl
dc.description.abstractThe problem of crisis article be consecrated and principles, what owing to answer constructed system. If the outline of theory of crisis, defi nition was introduced was and feature. It for it was image it was appealed to theory of control. The variety of crisis was underlined connected with spheres of social activity. It the vision, mission was qualifi ed was then and the principle of present of emergency management systempl
dc.description.abstractСтатья посвящена проблемам кризиса и принципам, каким должна соответс- твовать создаваемая система. Указаны общие черты кризиса, его определение и признаки. С целью его рассмотрения авторы посылаются на теорию регуля- ции. Уделено внимание разнообразию кризисов связанных со сферами обще- ственной активности. Рассмотрено видение, миссию и принципы современной системы управления в кризисных ситуациях.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2010, nr 1-2, s. 7-24.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27349
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbezpieczeństwo państwapl
dc.subjectbezpieczeństwo spełecznepl
dc.subjectkryzyspl
dc.subjectzaskoczeniepl
dc.subjectanemia informacyjnapl
dc.subjectspóźnione reakcjepl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherEkologiapl
dc.subject.otherHistoriapl
dc.titleKryzys - zagrożeniem bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Wizja, misja i zasady systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowychpl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
LIPSKI_Kryzys_zagrozeniem_bezpieczenstwa_panstwa_2010.pdf
Rozmiar:
263.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: