Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo człowieka

dc.contributor.authorKozaczyński, Waldemar
dc.date.accessioned2020-01-29T09:31:54Z
dc.date.available2020-01-29T09:31:54Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractPojęcie zrównoważonego rozwoju (sustainable development, sformułowane w roku 1975 przez Program Ochrony Środowiska ONZ) ma w języku polskim kilka synonimów: ekorozwój, rozwój zrównoważony, dynamicznie trwały, samopodtrzymujący się. Ekorozwój to przebieg rozwoju gospodarczego, który nie narusza w sposób istotny i nieodwracalny środowiska życia człowieka, godząc prawa przyrody i prawa ekonomii. Koncepcja trwałego rozwoju łączy elementy: instytucjonalno-polityczne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, struktur przestrzennych oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa człowieka. Jak dotąd koncepcja ekorozwoju jest jedyną, która faktycznie zmierza do zachowania bezpiecznej przyszłości świata i zachowania cywilizacji. W koncepcji tej uzyskanie postępu zakładane jest przez właściwsze i pełniejsze wykorzystanie potencjalnych możliwości tkwiących w ludziach i środowisku w sposób, który zapewni dobre ich funkcjonowanie z zachowaniem bogactwa i różnorodności z pokolenia na pokolenie.pl
dc.description.abstractThe concept of sustainable development (created in 1975 by ONZ Environment Protection Program) has a couple of synonyms in Polish: eco-development, dynamically durable development, and self- supportive development. Eco-development is a course of economic development that does not disturb human environment in a significant and irreparable way, and combines the natural systems with the rights of economics. The concept of durable development ties institutional and political elements; socio-economic and ecological elements; and also the elements of spatial structures and of human security in general sense. Until now, the concept of ecodevelopment has been the only one which in reality is making its way towards maintaining civilization and safe future of the world. The assumption of eco-development is to achieve progress through fuller and more appropriate use of potential human capacities and of environmental concerns in a way which will guarantee their positive functioning, providing affluence and diversity of future generations to come.pl
dc.description.abstractПонятие устойчивого развития (sustainable development), сформулированное в 1975 году в Программе охраны окружающей среды ООН) имеет много синонимов: экологическое, гармоничное, сбалансированное, устойчивое, согласованное развитие и т.д. Экологическое развитие - это ход экономического развития, который не нарушает существенным и неотвратимым образом среду жизни человека, пренебрегая правами природы и экономики. Концепция устойчивого развития соединяет следующие элементы: политический, общественный, экономический, экологический, пространственных структур, а также широко понимаемой безопасности человека. До сегодняшнего дня концепция экологического развития является единственной, которая действительно направлена на сохранение безопасности будущего всего мира и цивилизации. В этой концепции развитие прогресса основано на правильном и полном использовании потенциальных возможностей человека и природы, учитывающее их гармоничное функционирование и вместе с тем сохраняющее богатство среды для следующих поколений.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 4, s. 75-83.pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27309
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbezpieczeństwo osobistepl
dc.subjectzrównoważony rozwójpl
dc.subjectpolityka ekologicznapl
dc.subjectrozwój zrównoważonypl
dc.subjectkryzys ekologicznypl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherPrawopl
dc.subject.otherStosunki międzynarodowepl
dc.titleZrównoważony rozwój a bezpieczeństwo człowiekapl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
KOZACZYNSKI_Zrownowazony_rozwoj_a_bezpieczenstwo_czlowieka_2012.pdf
Rozmiar:
125.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: