Orientacje w nowoczesnym kształceniu i doskonaleniu pedagogów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Pedagogika składa się z szeregu dyscyplin naukowych, które poszukują swych źródeł w perspektywie filozoficzno-antropologicznej. Punkt wyjścia podstaw edukacji stanowią podejścia ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne, społeczne oraz analiza porównawcza teoretycznych wizji kształcenia i wychowania. W nowoczesnym systemie kształcenia oraz doskonalenia pedagogów koniecznością staje się też wytyczenie nowych szlaków edukacyjnych. Stanowią je odmienione koncepcje z przeszłości lub współczesne orientacje naukowe sięgające do filozofii, socjologii, psychologii i wszelkich odmian myślenia o nich."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 2, s. 313-321.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska