Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2005

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1 specjalny, 2005 (Karta Narodów Zjednoczonych 1945-2005)

Spis treści:

Adam D. Rotfeld, Nowy akt polityczny dla Narodów Zjednoczonych na XXI wiek: w poszukiwaniu nowych odpowiedzi

Jan Czaja, Świat ONZ - upadek czy nowe szanse?

Władysław Czapliński, Organizacje regionalne a użycie siły. Kilka uwag na tle rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych

Maria M. Kenig-Witkowska, Implementacja rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w świetle prawa Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia systemowe

Wojciech Kowalski, ONZ a reintegracja narodowego dziedzictwa kulturowego

Piotr Ogonowski, Działania ONZ na rzecz rozwoju

Tadeusz Paleczny, ONZ wobec procesów globalizacji

Jan Staszków, Polska 51. krajem sygnatariuszem Karty Narodów Zjednoczonych

Janusz Symonides, Organizacja Narodów Zjednoczonych w zmieniającym się świecie. Konieczność reformy i podjęcia nowych wyzwań


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2005 (Świat arabski)

Spis treści:

Aleksandra Kasznik-Christian, U źródeł niepodległej państwowości algierskiej

Krzysztof Bojko, Autonomia Palestyńska po śmierci Jasera Arafata. Wybory prezydenckie 2005 r

Magdalena Góra, Umiędzynarodowienie Jerozolimy i jej miejsc świętych w iatach 1945-1950

Walter Posch, Iran and the Shia of Iraq

Andrzej Kapiszewski, Non-indigenous citizens and “stateless” residents in the Gulf monarchies. The Kuwaiti bidun

Mark N. Katz, Assessing the political stability of Oman

Jerzy Zdanowski, Umiarkowany islamizm. Niedoceniana siła arabskiego Bliskiego W schodu

Dorota Rudnicka-Kassem, Promoting a Peaceful Coexistence: John Paul II and the Middle East

Ibrahim El-Cheikh, Uchodźcy palestyńscy. Stan dzisiejszy i perspektywy


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3 specjalny, 2005 (ONZ - W 60-lecie podpisania Karty Narodów Zjednoczonych)

Spis treści:

Erhard Cziomer, Stanowisko Niemiec wobec reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ

Piotr Feczko, Cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych a doktryna ministra spraw zagranicznych Cesarstwa Rosyjskiego Adama Jerzego księcia Czartoryskiego

Katarzyna Gruszko, Rola ONZ w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych

Marcin Lasoń, Operacje pokojowe w systemie ONZ na przykładzie United Nations Interim Mission in Kosovo

Zbigniew Orbik, Problematyka aksjologiczna w Karcie Narodów Zjednoczonych

Wojciech Stankiewicz, Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego na początku XXI wieku - ocena i oczekiwania

Teresa Teterska, Rosja - OZN: główne kierunki współpracy


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2005

Spis treści:

Janusz Fałowski, U źródeł współczesnych stosunków włosko-polskich. Włosi w dziejach I Rzeczypospolitej

Krzysztof Grygajtis, Sowiecka polityka podbojów w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach w latach 1939-1941

Marcin Lasoń, Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej jako instrument polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Porębski, Wielokulturowość Szwajcarii w procesie zmiany

Małgorzata Kołaczek, Bariery edukacyjne Romów na Węgrzech

Aleksandra Kasznik-Christian, Dramatyczny maj 1945 r. Niedoszła insurekcja algierska

Wojciech Stankiewicz, Konsekwencje konfliktu między Etiopią i Erytreą w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych tych państw

Ilona Kielan-Glińska, Francja wobec imigracji muzułmańskiej w XX wieku

Katarzyna Jarecka-Stępień, Libia a Zachód. Od zamachów do współpracy

Daniel Płatek, Dialog uniwersalizmu i partykularyzmu. Program atomowy Iranu i rewolucja islamska 1979 roku w ujęciu dialektycznym

Marek Moroń, Bengalscy muzułmanie - od autonomii do niepodległego państwa

Stanisław Obirek, The Catholic Church and Globalization. Catholic-Jewish Relations sińce Vatican II: Approaching the 40th Anniversary of Nostra Aetate


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2005
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005) Fałowski, Janusz; Grygajtis, Krzysztof; Lasoń, Marcin; Porębski, Andrzej; Kołaczek, Małgorzata; Kasznik-Christian, Aleksandra; Stankiewicz, Wojciech; Kielan-Glińska, Ilona; Jarecka-Stępień, Katarzyna; Płatek, Daniel; Płatek, Daniel; Moroń, Marek; Obirek, Stanisław; Kapiszewski, Andrzej
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3 specjalny, 2005 (ONZ - W 60-lecie podpisania Karty Narodów Zjednoczonych)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005) Cziomer, Erhard; Feczko, Piotr; Gruszko, Katarzyna; Lasoń, Marcin; Orbik, Zbigniew; Stankiewicz, Wojciech; Teterska, Teresa; Staszków, Jan
  Kolejny numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych”, który polecamy uwadze naszych Czytelników jest pokłosiem konferencji naukowej i wystawy zorga­nizowanej w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w sześćdziesiątą rocznicę podpisania w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych - wydarzenia wysokiej rangi dla całego współczesnego świata.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1 specjalny, 2005 (Karta Narodów Zjednoczonych 1945-2005)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005) Rotfeld, Adam Daniel; Czaja, Jan; Czapliński, Władysław; Kenig-Witkowska, Maria Magdalena; Kowalski, Wojciech; Ogonowski, Piotr; Paleczny, Tadeusz; Staszków, Jan; Symonides, Janusz; Staszków, Jan
  Rocznica podpisania Karty Narodów Zjednoczonych stała się dobrą okazją do zaproszenia grona specjalistów, przede wszystkim zajmujących się prawem międzynarodowym publicznym, w tym problematyką ONZ lub tematyką pokrewną do wyrażenia swego zdania w tej materii, co zaowocowało pracami składającymi się na numer specjalny Krakowskich Studiów Międzynarodowych. Wydanie tego numeru zbiegło się w czasie z konferencją naukową na ten temat oraz wystawą dokumentów związanych z podpisaniem przez Polskę Karty Narodów Zjednoczo­nych zorganizowanych przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2005 (Świat arabski)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005) Kasznik-Christian, Aleksandra; Bojko, Krzysztof; Góra, Magdalena; Posch, Walter; Kapiszewski, Andrzej; Katz, Mark N.; Zdanowski, Jerzy; Rudnicka-Kassem, Dorota; El-Cheikh, Ibrahim; Da Lage, Olivier; Hanna, Miland; Balwierz, Ida; Bojko, Krzysztof; Górak-Sosnowska, Katarzyna; Szybilska, I.; Kepel, Gilles; Kapiszewski, Andrzej
  To już drugi numer poświęcony sprawom regionu, który nie schodzi z pola widzenia wielu uczestników relacji międzynarodowych (pierwszym był KSM nr 3 z 2004 ro­ ku). Znajdą w nim Państwo między innymi artykuły analizujące źródła państwo­ wości algierskiej, omawiające kwestię umiędzynarodowienia Jerozolimy, sprawy autonomii palestyńskiej po śmierci Jasera Arafata, sytuację w Omanie, znaczenie umiarkowanego islamizmu - niedocenianej siły arabskiego Bliskiego Wschodu czy koncentrujące się na problematyce pokoju w regionie i relacjach Iran - Irak a także recenzje wybranych książek poświęconych jakże bogatej, nie tylko z racji tradycji historycznych, problematyce Bliskiego Wschodu.