Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1 specjalny, 2005 (Karta Narodów Zjednoczonych 1945-2005)

Abstrakt
Rocznica podpisania Karty Narodów Zjednoczonych stała się dobrą okazją do zaproszenia grona specjalistów, przede wszystkim zajmujących się prawem międzynarodowym publicznym, w tym problematyką ONZ lub tematyką pokrewną do wyrażenia swego zdania w tej materii, co zaowocowało pracami składającymi się na numer specjalny Krakowskich Studiów Międzynarodowych. Wydanie tego numeru zbiegło się w czasie z konferencją naukową na ten temat oraz wystawą dokumentów związanych z podpisaniem przez Polskę Karty Narodów Zjednoczo­nych zorganizowanych przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska