Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2005 (Świat arabski)

Abstrakt
To już drugi numer poświęcony sprawom regionu, który nie schodzi z pola widzenia wielu uczestników relacji międzynarodowych (pierwszym był KSM nr 3 z 2004 ro­ ku). Znajdą w nim Państwo między innymi artykuły analizujące źródła państwo­ wości algierskiej, omawiające kwestię umiędzynarodowienia Jerozolimy, sprawy autonomii palestyńskiej po śmierci Jasera Arafata, sytuację w Omanie, znaczenie umiarkowanego islamizmu - niedocenianej siły arabskiego Bliskiego Wschodu czy koncentrujące się na problematyce pokoju w regionie i relacjach Iran - Irak a także recenzje wybranych książek poświęconych jakże bogatej, nie tylko z racji tradycji historycznych, problematyce Bliskiego Wschodu.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska