Państwo i Społeczeństwo, 2013

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2013 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Barbara Seweryn, Mikołaj Spodaryk, Dyplomowy egzamin zawodowy sprawdzeniem efektów kształcenia przyszłych ratowników medycznych

Marcin Górecki, Mikołaj Spodaryk, Wpływ liczby członków podstawowych zespołów ratownictwa medycznego na realizację procedur medycznych u pacjenta z urazem wielonarządowym

Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Władysław Pajdak, Porównanie aktywności esterazy aspirynowej i cholinesterazy w grupach osób zdrowych i chorych

Barbara Wójtowicz, Grażyna Dębska, Wioletta Ławska, Zachowania żywieniowe wśród podopiecznych domu dziecka

Anna Rej-Kietla, Sandra Kryska, Lekarski obowiązek a samostanowienie pacjenta

Stefan Poździoch, Prawo pacjenta do bezpieczeństwa – regulacje europejskie i polskie

Anna Rej-Kietla, Agnieszka Huras, Sandra Kryska, Problematyka roszczeń dotyczących „złego urodzenia” w polskim orzecznictwie

Marta Kowalewska, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz, Cierpienie w samotności wśród ludzi – o samotności dziecka we współczesnej rodzinie

Anna Pekaniec, Sposoby leczenia chorób w autobiografistyce kobiet


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2013

Spis treści:

Andrzej Mirski, Rola kapitału społecznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem w aspekcie jego konkurencyjności i innowacyjności

Elżbieta Januszewska, Europejski model edukacji

Andrzej Mirski, Pozytywność w zarządzaniu jakością życia

Marta Szpak, Katarzyna Jania, Dorota Mochel, Kornelia Ożóg, Wiesława Pilip, Przemysław Rybak, Zarządzanie jakością życia w wieku senioralnym: uczestnictwo w Klubach Seniora jako forma zapobiegania depresji

Wiesław Szot, Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny i ich wpływ na wychowanie dziecka

Joanna Zyznawska, Młodzież środowisk patologicznych wobec cierpienia człowieka chorego


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2013 (Konteksty rodziny)

Spis treści:

Marta Majorek, Rządowy program „Rodzina na swoim”. Społeczne, ekonomiczne i medialne reperkusje wdrażania

Anna Cygan, Przemoc psychiczna wobec partnerki w związkach intymnych

Jan Śledzianowski, Aspekty kryzysu rodziny w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do rodaków

Anna Kasten, Konstrukcja matki, która „wychowuje sama” w niemieckim ustawodawstwie

Bernard Szatkowski, Instrumenty wsparcia rodziny – ujęcie porównawcze rozwiązań przyjętych w Polsce i USA

Marta Bolińska, W symbiozie, czyli Doroty Terakowskiej przestrzeń między Poczwarką a Dobrym adresem

Jakub Kościółek, Transformacja współczesnej rodziny egipskiej a model rodziny w Opowieści starego Kairu Nadżiba Mahfuza – analiza genderowa

Anna Pekaniec, Autobiografia w rodzinie, rodzina w autobiografii. Szkic historyczny

Małgorzata Załucka, Obraz rodziny dysfunkcjonalnej we współczesnym kinie polskim

Barbara Bibik, „Dom, dom, niby robak, toczy klątwy moc niezwalczona” (o „skażonej” rodzinie na przykładzie Orestei Ajschylosa, Ifigenii w Aulidzie Eurypidesa oraz (A)pollonii K. Warlikowskiego i Ifigenii A. Grzegorzewskiej)

Małgorzata Kaczmarska, Obraz kobiety w sztuce polskiej ostatnich 20 lat. Wybrane przykłady


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2013

Spis treści:

Zbigniew Pasek, Zbawienie i natura – pytanie o projekt antropologiczny neopogaństwa

Anna Kargol, Stanisław Szukalski’s Neoslavic Art and Politics

Jarosław Tomasiewicz, Myśl polityczna Ruchu Miecza i Pługa a ideologia zadrużna

Tomasz Szczepański, Bolesław Weszczak i grupa „Leśni”. Przyczynek do dziejów antykomunistycznego oporu społecznego w Łodzi

Aleksandra Kasznik-Christian, Prozelityzm ewangelikański we współczesnej Algierii

Bogusław Tondera, Irenologia – chrześcijańska nauka o pokoju. Próba określenia kierunków badań z perspektywy protestanckiej


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2013
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013) Mirski, Andrzej; Januszewska, Elżbieta; Szpak, Marta; Jania, Katarzyna; Mochel, Dorota; Ożóg, Kornelia; Pilip, Wiesława; Rybak, Przemysław; Szot, Wiesław; Zyznawska, Joanna; Oleszkowicz, Magdalena; Mirski, Andrzej; Majchrowski, Jacek M.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2013
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013) Pasek, Zbigniew; Kargol, Anna; Szczepański, Tomasz; Kasznik-Christian, Aleksandra; Tondera, Bogusław; Witkowski, Wojciech; Śliwa, Michał; du Vall, Marta; Majchrowski, Jacek M.; Gajda, Agnieszka; Majchrowski, Jacek M.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2013 : Konteksty rodziny
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013) Majorek, Marta; Cygan, Anna; Śledzianowski, Jan; Kasten, Anna; Szatkowski, Bernard; Bolińska, Marta; Kościółek, Jakub; Pekaniec, Anna; Załucka, Małgorzata; Bibik, Barbara; Kaczmarska, Małgorzata; Kliś, Maria; Lizak, Zygmunt; Gałkowska, Agnieszka; Leśniak, Małgorzata; Majchrowski, Jacek M.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2013 : Medycyna i zdrowie publiczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013) Seweryn, Barbara; Spodaryk, Mikołaj; Górecki, Marcin; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy; Pajdak, Władysław; Wójtowicz, Barbara; Dębska, Grażyna; Ławska, Wioletta; Rej-Kietla, Anna; Kryska, Sandra; Poździoch, Stefan; Huras, Agnieszka; Kryska, Sandra; Kowalewska, Marta; Pekaniec, Anna; Ciborowska, Helena; Drąg, Jagoda; Drąg, Jagoda; Gołkowski, Filip; Majchrowski, Jacek M.