Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2015

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2015 (Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Część 1: Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego)

Spis treści:

Katarzyna Żukrowska, Model bezpieczeństwa międzynarodowego XXI w. od teorii do praktyki

Michał Chorośnicki, Państwo Islamskie-Efemeryda czy trwały trend?

Beata Molo, Implikacje zmian na międzynarodowych rynkach energii-wybrane aspekty

Tomasz Młynarski, Wyzwania i interesy państw wobec konieczności przeciwdziałania globalny zmianom klimatycznym

Marek Czajkowski, Wpływ militaryzacji kosmosu na globalną równowagę strategiczną

Marcin Lasoń, Prywatyzacja konfliktów zbrojnych i jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w.

Bogdan Koszel, Wpływ Niemiec i Francji na rozwój wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w XXI w.

Marcin Szymański, Entropy versus adaptive dynamics: contemporary conflict and its implications for the nato doctrine evolution

Anna Diawoł-Sitko, Strategiczny wymiar rywalizacji polityczno- -gospodarczej między Unią Europejską A Chinami na obszarze Bliskiego Wschodu w XXI w.

Ewa Bojenko-Izdebska, Migranci a zagrożenie bezpieczeństwa państwa na przykładzie RFN

Anna Paterek, Polityka rozwojowa Niemiec jako czynnik stabilizacji i bezpieczeństwa państw upadłych na przykładzie Afganistanu i państw Afryki Subsaharyjskiej


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2015 (Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Część 2: Geopolityczny wymiar kryzysu ukraińskiego)

Spis treści:

Rafał Kęsek, Społeczno-polityczne uwarunkowania kryzysu i przemian na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku

Kazimierz Kraj, Kryzys ukraiński. Nowe spojrzenie na wojnę-z rosyjskiej perspektywy

Erhard Cziomer, Rola Niemiec w geopolitycznej grze o Ukrainę w latach 2013-2015

Piotr Mickiewicz, Bałtycka "Zimna Wojna". Możliwe reakcje NATO i UE na rosyjską aktywność militarną na akwenie bałtyckim

Janusz Józef Węc, W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej

Łukasz Bednarz, Chińska Republika Ludowa wobec napięć i kryzysu w relacjach USA-Rosja

Kazimierz Łastawski, Problemy geopolityczne w stosunkach polsko-ukraińskich

Mieczysław Stolarczyk, Implikacje kryzysu i konfliktu ukraińskiego 2013-2015 dla bezpieczeństwa Polski

Włodzimierz Bonusiak, Stosunki polsko-ukraińskie po Euromajdanie


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2015 (Współczesny konfucjanizm w społeczeństwach i polityce państw Azji)

Spis treści:

Łukasz Gacek, Rola konfucjanizmu w kształtowaniu ideologi państwowej w Chinach w XX w.

Teresa Łozińska, Konfucjańska idea Wielkiej Jedności w myśli politycznej Czang Kaj-szeka i Mao Zedonga

Joanna Wardęga, Nierównomierna modernizacja a przeobrażenia struktury społecznej w Chińskiej Republice Ludowej

Artur Kościański, Budując wspólnotę: o konfucjańskiej demokracji w Chinach

Malwina Bakalarska, Recepcja obecności Instytutów Konfucjusza w wybranych krajach Afryki Zachodniej

Joanna Marta Guzik, Japanese women's rights and their roles in the contemporary aging Japan from the perspective of selected social problems

Nicolas Levi, Correlations between the contemporary ideology of the North Korean and chosen Confucjanism values

Théo Clément, Using Samir Aamin’s déconnexion theory to overcome the “irrational dead-end”: an alternative perspective on North Korea’s recent economic opening strategy

Ewa Trojnar, Współczesne wyzwania współpracy instytucjonalnej Tajwanu w regionie Azji i Pacyfi ku

Michał Lubina, Moving Beyond Hermit Kingdoms. Korea in Burma’s Foreign Policy

Elena Pawęta, Chung-Yu Chiu, Opportunities and Threats Analysis for European Born Global Companies on the Chinese Market


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2015 (Determinanty europejskich procesów integracyjnych na tle porównawczym)

Spis treści:

Bogusława Bednarczyk, Education for democratic citizenship and human rights as integral part of European integration policy

Andrzej Chodyński , Odpowiedzialny biznes w integrującej się Europie - aspekty kulturowe

Małgorzata Czermińska, Ewolucja swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w czasie dwudziestu lat jego funkcjonowania

Tomasz Dobrowolski, Proces włączania byłych nazistów do budowy demokracji liberalnej w Austrii

Joanna Garlińska-Bielawska, Determinanty afrykańskich procesów integracyjnych na tle modelu integracji europejskiej

Tadeusz Kołodziej, Stosunki bilateralne zakaukaskich państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską

Rett R. Ludwikowski, Anna M. Ludwikowska, Prezydencjalizm amerykański w świetle reformy imigracyjnej Baracka Obamy

Elżbieta Majchrowska, TTIP a WTO: szansa czy zagrożenie?


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2015 (Współczesny konfucjanizm w społeczeństwach i polityce państw Azji)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015) Bastid-Bruguière, Marianne; Gacek, Łukasz; Łozińska, Teresa; Wardęga, Joanna; Kościański, Artur; Bakalarska, Malwina; Guzik, Joanna Marta; Levi, Nicolas; Clément, Théo; Trojnar, Ewa; Lubina, Michał; Pawęta, Elena; Chiu, Chung-Yu; Sławiński, Roman; Zdanowski, Jerzy; Brataniec, Katarzyna; Zdanowski, Jerzy; Bednarczyk, Bogusława
  Kierujemy do Państwa kolejny – już dwunasty – numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” poświęcony krajom kultur pozaeuropejskich. Tym razem jest on poświęcony Azji i tej części tego kontynentu (wschodnia i południowo-wschodnia), która została objęta wpływami konfucjanizmu. Tematyka numeru nawiązuje do ważnego i aktualnego zjawiska, jakim jest coraz silniejszy wpływ kultury na szeroko rozumianą sferę stosunków międzynarodowych. Kultura stała się „subtelna siłą” (softpower) i ważnym instrumentem polityki zagranicznej. Wiele państw skutecznie wykorzystuje osiągnięcia artystyczne, technologiczne, sportowe i kulinarne do promowania swojego wizerunku i konkurowania z innymi państwami na polu polityki i gospodarki.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2015 (Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Część 2: Geopolityczny wymiar kryzysu ukraińskiego.)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015) Kęsek, Rafał; Kraj, Kazimierz; Cziomer, Erhard; Mickiewicz, Piotr; Węc, Janusz Józef; Bednarz, Łukasz; Łastawski, Kazimierz; Stolarczyk, Mieczysław; Bonusiak, Włodzimierz; Munkelt, Peter; Adamczyk, Natalia; Wagner, Helmut; Pieróg, Iwona; Cziomer, Erhard; Bednarczyk, Bogusława
  Prezentowana analiza przemian systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. stanowi kontynuację wcześniejszych badań na temat strategicznego wymiaru współpracy transatlantyckiej. Jej zasadniczym celem jest dokonanie pogłębionej oceny przemian polityczno-militarnych i społecznych aspektów bezpieczeństwa transatlantyckiego o charakterze globalnym i regionalnym. Towarzyszące im wyzwania i zagrożenia o charakterze wewnętrznym oraz międzynarodowym narastały już od początku XXI w., jednak dopiero w latach 2013–2015 postawiły pod znakiem zapytania dotychczasowy system bezpieczeństwa i współpracy w Europie, mozolnie budowany po przezwyciężeniu konfliktu Wschód–Zachód na przełomie 1989 i 1990 r.
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2015 (Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Część 1: Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego.)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015) Żukrowska, Katarzyna; Chorośnicki, Michał; Molo, Beata; Młynarski, Tomasz; Czajkowski, Marek; Lasoń, Marcin; Koszel, Bogdan; Szymański, Marcin; Diawoł-Sitko, Anna; Bojenko-Izdebska, Ewa; Paterek, Anna; Riedel, Rafał; Adamczyk, Natalia; Pieróg, Iwona; Kraj, Kazimierz; Cziomer, Erhard; Bednarczyk, Bogusława
  Poniższa analiza przemian systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. stanowi kontynuację publikowanych wcześniej wyników badań na temat strategicznego wymiaru współpracy transatlantyckiej. Jej zasadniczym celem jest dokonanie pogłębionej oceny przemian polityczno-militarnych i społecznych aspektów bezpieczeństwa transatlantyckiego w wymiarze globalnym i regionalnym. Towarzyszące im wyzwania i zagrożenia o charakterze wewnętrznym oraz międzynarodowym narastały już od początku XXI w. Jednak dopiero w latach 2013–2015 pod znakiem zapytania stanęła trwałość budowanego mozolnie system bezpieczeństwa i współpracy w Europie po przezwyciężeniu konfliktu Wschód-Zachód (w latach 1989–1990).
 • Pozycja
  Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2015 (Determinanty europejskich procesów integracyjnych na tle porównawczym)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2015) Bednarczyk, Bogusława; Chodyński, Andrzej; Czermińska, Małgorzata; Dobrowolski, Tomasz; Garlińska-Bielawska, Joanna; Kołodziej, Tadeusz; Ludwikowski, Rett R.; Ludwikowska, Anna; Majchrowska, Elżbieta; Kotulska, Olga; Dokashenko, Viktor; Pascali, Michelangelo; Adamczyk, Natalia; Bednarczyk, Bogusława; Bednarczyk, Bogusława
  Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wskazuje na wielowątkowość i złożoność uwarunkowań, jakie stoją przed Unią Europejską w obliczu wyzwań natury ekonomicznej, społecznej i politycznej, ale zarazem wskazują na charakter i skalę problemów, z którymi boryka się współczesna Europa, aby rzetelnie i skutecznie chronić praw swoich mieszkańców. Unia Europejska nie ma wprawdzie charakteru struktury państwowej, lecz jednocześnie nie jest także klasycznie rozumianą organizacją międzynarodową. Reprezentowane przez nią cechy pozwalają określić ją jako byt oryginalny, charakteryzujący się ogromną skalą różnego typu powiązań integracyjnych. Powiązania te są znacznie silniejsze niż w przypadku jakiegokolwiek innego ugrupowania integracyjnego i sprawiają, że Unia – traktowana jako całość – może występować na arenie światowej jako odrębny uczestnik stosunków międzynarodowych. Powoduje to, że znacznie bardziej nadaje się ona do porównań z podstawową kategorią tych uczestników, a więc z państwami, niż z organizacjami czy ugrupowaniami międzynarodowymi, mającymi znacznie luźniejsze struktury oraz zdecydowanie mniejsze kompetencje niż UE. Intencją autorów jest ukazanie tak zmian, jak i przeobrażeń aktualnie zachodzących w procesach integracyjnych we współczesnym świecie. Tematyka publikowanych niżej tekstów wynika z różnorodnych zainteresowań naukowych autorów oraz wiąże się z wielowątkowością tendencji integracyjnych, które można zaobserwować we wszystkich grupach krajów, czyli zarówno w rozwiniętych gospodarczo, jak i rozwijających się, chociaż mogą one wynikać z różnych przyczyn. W krajach rozwijających jest to przede wszystkim chęć ułatwienia i przyspieszenia procesów rozwoju gospodarczego, przebiegających na wielu płaszczyznach. W procesie integracji nakładają się na siebie problemy ekonomiczne, polityczne, społeczne, militarne, prawne i organizacyjne. Kształtuje się wspólny mechanizm decyzyjny państw integrujących się oraz zwiększa się zakres różnorodnej wymiany i regulacji działań wśród uczestników. Dotychczasowe doświadczenia działań integracyjnych dowodzą, że dopiero w określonych warunkach historycznych, materialnych i mentalnych można w sposób efektywny realizować międzynarodową integrację regionalną z pożytkiem dla jej uczestników, a jednocześnie bez szkody dla otoczenia zewnętrznego. Obszar badawczy autorów nie koncentruje się wyłącznie na rozważaniach związanych ze wspólną europejską polityką integracyjną i jej wpływem na polityki integracyjne poszczególnych państw członkowskich. Z uwagi na to, że Europa zawsze była projektem politycznym, a celem integracji gospodarczej nie było wyłącznie zniesienie barier handlowych, ale także stworzenie pokoju, dobrobytu i demokracji, autorzy odnoszą się także do szerokiej gamy zagadnień rzutujących na współczesny model integracji w skali światowej. Niniejszy numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” powstał dzięki współpracy naukowców i doktorantów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz badaczy współpracujących z naszą uczelnią od wielu lat. Tom zamykają varia oraz sprawozdania z najważniejszych konferencji naukowych, w których uczestniczyli pracownicy oraz doktoranci uczelni w 2015 r.