Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2015

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2015 (Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Część 1: Globalny i transatlantycki wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego)

Spis treści:

Katarzyna Żukrowska, Model bezpieczeństwa międzynarodowego XXI w. od teorii do praktyki

Michał Chorośnicki, Państwo Islamskie-Efemeryda czy trwały trend?

Beata Molo, Implikacje zmian na międzynarodowych rynkach energii-wybrane aspekty

Tomasz Młynarski, Wyzwania i interesy państw wobec konieczności przeciwdziałania globalny zmianom klimatycznym

Marek Czajkowski, Wpływ militaryzacji kosmosu na globalną równowagę strategiczną

Marcin Lasoń, Prywatyzacja konfliktów zbrojnych i jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w.

Bogdan Koszel, Wpływ Niemiec i Francji na rozwój wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w XXI w.

Marcin Szymański, Entropy versus adaptive dynamics: contemporary conflict and its implications for the nato doctrine evolution

Anna Diawoł-Sitko, Strategiczny wymiar rywalizacji polityczno- -gospodarczej między Unią Europejską A Chinami na obszarze Bliskiego Wschodu w XXI w.

Ewa Bojenko-Izdebska, Migranci a zagrożenie bezpieczeństwa państwa na przykładzie RFN

Anna Paterek, Polityka rozwojowa Niemiec jako czynnik stabilizacji i bezpieczeństwa państw upadłych na przykładzie Afganistanu i państw Afryki Subsaharyjskiej


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2015 (Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w. Część 2: Geopolityczny wymiar kryzysu ukraińskiego)

Spis treści:

Rafał Kęsek, Społeczno-polityczne uwarunkowania kryzysu i przemian na Ukrainie na przełomie 2013 i 2014 roku

Kazimierz Kraj, Kryzys ukraiński. Nowe spojrzenie na wojnę-z rosyjskiej perspektywy

Erhard Cziomer, Rola Niemiec w geopolitycznej grze o Ukrainę w latach 2013-2015

Piotr Mickiewicz, Bałtycka "Zimna Wojna". Możliwe reakcje NATO i UE na rosyjską aktywność militarną na akwenie bałtyckim

Janusz Józef Węc, W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej

Łukasz Bednarz, Chińska Republika Ludowa wobec napięć i kryzysu w relacjach USA-Rosja

Kazimierz Łastawski, Problemy geopolityczne w stosunkach polsko-ukraińskich

Mieczysław Stolarczyk, Implikacje kryzysu i konfliktu ukraińskiego 2013-2015 dla bezpieczeństwa Polski

Włodzimierz Bonusiak, Stosunki polsko-ukraińskie po Euromajdanie


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2015 (Współczesny konfucjanizm w społeczeństwach i polityce państw Azji)

Spis treści:

Łukasz Gacek, Rola konfucjanizmu w kształtowaniu ideologi państwowej w Chinach w XX w.

Teresa Łozińska, Konfucjańska idea Wielkiej Jedności w myśli politycznej Czang Kaj-szeka i Mao Zedonga

Joanna Wardęga, Nierównomierna modernizacja a przeobrażenia struktury społecznej w Chińskiej Republice Ludowej

Artur Kościański, Budując wspólnotę: o konfucjańskiej demokracji w Chinach

Malwina Bakalarska, Recepcja obecności Instytutów Konfucjusza w wybranych krajach Afryki Zachodniej

Joanna Marta Guzik, Japanese women's rights and their roles in the contemporary aging Japan from the perspective of selected social problems

Nicolas Levi, Correlations between the contemporary ideology of the North Korean and chosen Confucjanism values

Théo Clément, Using Samir Aamin’s déconnexion theory to overcome the “irrational dead-end”: an alternative perspective on North Korea’s recent economic opening strategy

Ewa Trojnar, Współczesne wyzwania współpracy instytucjonalnej Tajwanu w regionie Azji i Pacyfi ku

Michał Lubina, Moving Beyond Hermit Kingdoms. Korea in Burma’s Foreign Policy

Elena Pawęta, Chung-Yu Chiu, Opportunities and Threats Analysis for European Born Global Companies on the Chinese Market


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2015 (Determinanty europejskich procesów integracyjnych na tle porównawczym)

Spis treści:

Bogusława Bednarczyk, Education for democratic citizenship and human rights as integral part of European integration policy

Andrzej Chodyński , Odpowiedzialny biznes w integrującej się Europie - aspekty kulturowe

Małgorzata Czermińska, Ewolucja swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w czasie dwudziestu lat jego funkcjonowania

Tomasz Dobrowolski, Proces włączania byłych nazistów do budowy demokracji liberalnej w Austrii

Joanna Garlińska-Bielawska, Determinanty afrykańskich procesów integracyjnych na tle modelu integracji europejskiej

Tadeusz Kołodziej, Stosunki bilateralne zakaukaskich państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską

Rett R. Ludwikowski, Anna M. Ludwikowska, Prezydencjalizm amerykański w świetle reformy imigracyjnej Baracka Obamy

Elżbieta Majchrowska, TTIP a WTO: szansa czy zagrożenie?


Przeglądaj