Państwo i Społeczeństwo, 2016

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2016 (Stereotypy w procesie integracji akademickiej)

Spis treści:

Anna Czerniak, O piętnujących i piętnowanych – psychologiczne aspekty relacji piętnowania

Anna Frątczak, Stereotypy w badaniach nad równością. Wstępne pytania metodologiczne

Dariusz Grzonka, Wizualne migracje: refleksje o metodzie i braku metod w wizualnych badaniach nad doświadczeniem imigracyjnym

Katarzyna Brataniec, Narody i ich stereotypy a wizerunek Ukraińców w świadomości zbiorowej Polaków

Joanna Konieczna-Sałamatin, Kontakty polsko-ukraińskie a zmiany wzajemnego postrzegania Polaków i Ukraińców

Dariusz Baran, Wizerunek Ukraińców na łamach wybranej polskiej prasy

Marta Majorek, Marta du Vall, Obraz ukraińskiego Majdanu w polskich mediach społecznościowych – na przykładzie Twittera

Mateusz Gawron, Postawy ksenofobiczne wśród studentów wybranych kierunków studiów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Romuald Wojtulewski, Akceptacja inności – spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich

Małgorzata Leśniak, Wizerunek Polski i Polaków w oczach studentów ukraińskich. Ukraińcy w oczach studentów polskich

Joanna Bierówka, Opinie studentów ukraińskich na temat ich integracji akademickiej


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2016 (Edukacja alternatywna a współczesna szkoła)

Spis treści:

Teresa Giza, Zmiany w polityce oświatowej a jakość wsparcia dla uczniów zdolnych

Teresa Olearczyk, Edukacja domowa – alternatywa dla nauczania zinstytucjonalizowanego

Anna Kožuh, Kreatywność jako niezbędny element kompetencji nauczyciela w edukacji alternatywnej

Jurka Lepičnik Vodopivec, The Reggio Emilia educational concept

Vida Medved Udovič, On the Way to Literacy

Monika Kusiak-Pisowacka, Praca projektowa w dydaktyce języków obcych – alternatywa czy codzienność?

Krystyna Grzesiak, Rola placówek wychowania pozaszkolnego w wychowaniu do wartości

Mara Cotič, Darjo Felda, Primary, Teachers’ Professional Qualification for Teaching Maths

Olena Bocharova, Działalność naukowo-badawcza laboratorium rozwoju zdolności studentów

Svitlana Kohut, Ukraiński Katolicki Uniwersytet: między tradycją a alternatywą

Oleksandra Palka, Analysis of Language Needs for Effective ESP Syllabus Development

Andrzej Rokicki, Innowacje w aktywizowaniu seniorów w Polsce

Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk, Projektowanie interaktywnych szkoleń na potrzeby kształcenia na odległość

Joanna Aksman, Alternatywne metody nauczania w szkole, poza szkołą i na uczelni – na przykładzie współpracy Uniwersytetu Dzieci i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Jolanta Gabzdyl, Joanna Aksman, Lenka Kasáčová, Innowacyjny model „Nauka – Sztuka – Edukacja” w praktyce wczesnoszkolnego kształcenia plastycznego

Jolanta Pułka, Marcin Guzik, Magdalena Frączek, Program Przyjaciel Parku Narodowego – konceptualizacja, operacjonalizacja i realizacja

Agnieszka Misiuk, Realizacja koncepcji „Porozumienia bez przemocy” jako przykład edukacji alternatywnej

Kinga Sorkowska-Cieślak, Lekcje muzealne – forma alternatywnej edukacji


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2016 (Foreign languages in education, science and culture)

Spis treści:

Jerzy Freundlich, Cross-linguistic influence in third-language acquisition: Learning Mandarin Chinese (L3) through the medium of English (L2)

Ewa Donesch-Jeżo, Cross-cultural variability of research article abstracts from different discourse communities

Monika Kusiak-Pisowacka, Teaching reading to advanced foreign language learners

Joanna Niemiec, Needs analysis for a specialized learner population: A case study of learners from medical college

Joanna Małocha, Rozważania nad zakresem kompetencji nauczyciela języka koptyjskiego pracującego ze studentami z europejskiego kręgu kulturowego

Agnieszka Kościńska, Technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie budowania autonomii oraz rozwijania językowej kompetencji komunikacyjnej studentów

Maria Kliś, Psychologiczne podstawy i korzyści wynikające z uczenia się języków obcych

Kinga Sorkowska-Cieślak, Michał Cieślak, English on Polish museums’ websites: standard or exception


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2016 (Medycyna i zdrowie publiczne) + Suplement 1

Spis treści:

Mariola Seń, Grażyna Dębska, Dorota Lizak, Multi-disease versus quality of life of people aged over 65 being treated in primary health care

Pavla Kudlová, Ludmila Reslerová, Performing screening of glucose tolerance disorders from the viewpoint of pregnant women in the Zlín Region of the Czech Republic

Małgorzata Kantorowicz, Magdalena Więcek, Poziom świadomości żywieniowej mężczyzn na temat źródeł antyoksydantów i znaczenia równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej organizmu dla zdrowia

Urszula Romanowska, Edyta Laska, Zofia Foryś, Eutanazja w opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo

Anna Burdek, Wioletta Ławska, Reasons for alienation leading to anti-social and delinquent behaviour among juveniles, according to the juveniles themselves

Barbara Seweryn, Mikołaj Spodaryk, Andrzej Ziarko, Stan wiedzy studentów o zasadach udzielania pierwszej pomocy i Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce

Grażyna Dębska, Katarzyna Strączek, Jolanta Sułek, Postawy matek wobec dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

Filip Gołkowski, Aktualne spojrzenie na etiopatogenezę i aspekty kliniczne choroby Hashimoto

Anna Lesňáková, Ivan Rovný, Soňa Hlinková, The risk of contracting Ebola virus and its prevention

Antoni Cienciała, Michał Zelek, Dorota Puka, Początki laparoskopii w Krakowie. Nowości w chirurgii – wybrane zagadnienia


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 5 z 5
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2016 : Medycyna i zdrowie publiczne : Suplement 1
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Wójkowska-Mach, Jadwiga; Różańska, Anna; Chmielarczyk, Agnieszka; Romaniszyn, Dorota; Bulanda, Małgorzata; Walkowicz, Monika; Osuch, Piotr; Smyrak, Beata; Mamala, Andrzej; Knych, Tadeusz; Talaga, Katarzyna; Szczypta, Anna; Wałaszek, Marta; Synowiec, Edyta; Krzystek-Purol, Małgorzata; Bulanda, Małgorzata; Chmielarczyk, Agnieszka; Michalik, Michał; Samet, Alfred; Nowicki, Stella; Marszałek, Andrzej; Kur, Józef; Przondo-Mordarska, Anna; Broda, Marcin; Dmowska-Koroblewska, Agnieszka; Pobiega, Monika; Pomorska-Wesołowska, Monika; Ziołkowski, Grzegorz; Wójkowska-Mach, Jadwiga; Jarynowski, Andrzej; Grabowski, Andrzej; Marchewka, Damian; Hildebrandt, Łukasz; Zawilińska, Barbara; Szostek, Sława; Kopeć, Jolanta; Malska-Woźniak, Anna; Kosz-Vnenchak, Magdalena; Krzyściak, Paweł; Brzychczy-Włoch, Monika; Ochońska, Dorota; Bielecki, Krzysztof; Dobrogowski, Jan; Georgiew, Filip; Gniadek, Agnieszka; Gołkowski, Filip; Horosz, Bartosz; Jaślan, Dorota; Kopeć-Godlewska, Katarzyna; Kozłowska, Agata; Masiulaniec, Piotr; Snarska, Jadwiga; Rosiński, Jerzy; Pac, Agnieszka; Tarka, Patryk; Wilczek-Rużyczka, Ewa; Witt-Majchrzak, Anna; Majchrowski, Jacek M.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2016 : Medycyna i zdrowie publiczne
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Seń, Mariola; Dębska, Grażyna; Lizak, Dorota; Kudlová, Pavla; Reslerová, Ludmila; Kantorowicz, Małgorzata; Więcek, Magdalena; Romanowska, Urszula; Laska, Edyta; Foryś, Zofia; Burdek, Anna; Ławska, Wioletta; Seweryn, Barbara; Spodaryk, Mikołaj; Ziarko, Andrzej; Strączek, Katarzyna; Sułek, Jolanta; Gołkowski, Filip; Lesňáková, Anna; Rovný, Ivan; Hlinková, Soňa; Cienciała, Antoni; Zelek, Michał; Zelek, Michał; Puka, Dorota; Kopiński, Piotr; Merklinger-Gruchała, Anna; Gołkowski, Filip; Majchrowski, Jacek M.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2016 : Foreign languages in education, science and culture
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Freundlich, Jerzy; Donesch-Jeżo, Ewa; Kusiak-Pisowacka, Monika; Niemiec, Joanna; Małocha, Joanna; Kościńska, Agnieszka; Kliś, Maria; Hołobut, Agata; Sorkowska-Cieślak, Kinga; Cieślak, Michał; Donesch-Jeżo, Ewa; Majchrowski, Jacek M.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2016 : Edukacja alternatywna a współczesna szkoła
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Giza, Teresa; Olearczyk, Teresa; Kožuh, Anna; Lepičnik Vodopivec, Jurka; Medved Udovič, Vida; Kusiak-Pisowacka, Monika; Grzesiak, Krystyna; Cotič, Mara; Felda, Darjo; Bocharova, Olena; Kohut, Svitlana; Palka, Oleksandra; Rokicki, Andrzej; Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian; Aksman, Joanna; Gabzdyl, Jolanta; Kasáčová, Lenka; Pułka, Jolanta; Guzik, Marcin; Frączek, Magdalena; Misiuk, Agnieszka; Sorkowska-Cieślak, Kinga; Horváth, Péter; Misiuk, Agnieszka; Aksman, Joanna; Grzesiak, Krystyna; Majchrowski, Jacek M.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2016 : Stereotypy w procesie integracji akademickiej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016) Czerniak, Anna; Frątczak, Anna; Grzonka, Dariusz; Brataniec, Katarzyna; Konieczna-Sałamatin, Joanna; Baran, Dariusz; Majorek, Marta; du Vall, Marta; Gawron, Mateusz; Wojtulewski, Romuald; Leśniak, Małgorzata; Bierówka, Joanna; Sprengel, Mieczysław; Wilczyńska, Agnieszka; Konik, Agnieszka; Leśniak, Małgorzata; Majchrowski, Jacek M.