Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2016 : Stereotypy w procesie integracji akademickiej