Państwo i Społeczeństwo, 2008

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2008

Spis treści:

Kazimierz Z. Sowa, Społeczeństwo obywatelskie a polityka - uwagi o historycznych uwarunkowaniach i perspektywach społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Małgorzata Winiarska-Brodowska, Europa obywateli - inicjatywy Unii Europejskiej

Tadeusz Paleczny, Komunikacja międzykulturowa w globalizującym się świecie

Zbigniew Pucek, Więź społeczna w wielokulturowej rzeczywistości Galicj

Anna Kanat-Napieracz, Szansa i wymóg: tożsamość jednostkowa w koncepcjach Anthony'ego Giddensa i Zygmunta Baumana

Agnieszka Ostafinska-Konik, Model interpretacji przemian tożsamości narodowej

Kazimierz Z. Sowa, Tożsamość Europy a jej wewnętrzne granice

Katarzyna Brataniec, Współczesne koncepcje cywilizacji a problem globalizacji

Dominika Blachnicka, Pomiędzy ojczyzną a obczyzną. Najnowsza fala emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii w perspektywie koncepcji transnacjonalizmu

Piotr Stawiński, Społeczny odbiór satanizmu. Źródła i dynamika przekonań na przykładzie Stanów Zjednoczonych lat 80

Dariusz Grzonka, Agresja i przemoc w przestrzeni sacrum

Jarosław Rokicki, Czynniki biologiczne i kulturowe w e współczesnych dyskusjach socjologicznych i antropologicznych

Paulina Sekuła, Przywództwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym. Kryzys czy ewolucja modelu?

Marcin Konik, Filozofia polityczna Dantego w świetle traktatu De monarchia

Joachim Diec, The Demographic Factor in Russia's Eastem Territories

Piotr Górski, Między inteligencką tradycją a menedżeryzmem. Kształtowanie ideologii menedżerskiej i nowoczesnej kultury pracy w Polsce międzywojennej.

Piotr Kletowski, Filmowa twórczość Gaspara Noś w perspektywie teorii teatru okrucieństwa Antonina Artauda

Krzysztof Loska, Postmodernizm w teorii filmu

Józef Kuźma , Nauka o szkole najlepszą drogą ku nowej jakości edukacji

Anna Kozłowska, Miejsce technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych

Boris Kožuh, Opis cech badań w metaanalizie

Ołena Boczarowa, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego Ukrainy w warunkach Procesu Bolońskiego

Bernard Maj, Marta Woźniak, Metody nauczania e-leamingu


Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2008 (Polityka historyczna-historia instrumentem bieżącej polityki)

Spis treści:

Mikołaj Banaszkiewicz, Zapętlenia polityki historycznej – przypadek rosyjski

Spasimir Domaradzki, Polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich po roku 1989

Anna Frątczak, Amnezja historyczna

Agnieszka Gałkowska, Stanisław Gałkowski, Polityka historyczna – o bezużyteczności pojęcia

Renata Hołda, Marzenia o „silnym mężu”. Mit Piłsudskiego we współczesnej retoryce politycznej

Anna Kargol, Czarna legenda wolnomularstwa. Fałsz i fakt historyczny w służbie bieżącej polityki

Aleksandra Kasznik-Christian, Spór o zaszłości historyczne we współczesnej Francji. O niewolnictwie, kolonializmie, Pieds-noirs, Harkisach i dylematach nauczania historii w szkole

Barbara Krauz-Mozer, O co nam chodzi gdy pytamy o prawdę w historii?

Władysław Masiarz, Wybrane elementy polityki historycznej w Polsce w latach 1989–2008

Ewa Michna, Rola historii w legitymizacji aspiracji narodowych grupy pogranicza kulturowego

Mirosława Skawińska, Historyczne antecedencje procesów integracji europejskiej

Łukasz Tomasz Sroka, „Rozważania o krzywdzie”. Wątki polityki historycznej w publicystyce Adama Michnika

Irena Stawowy-Kawka, Historia i polityka – determinanty niepodległego Kosowa

Grzegorz Tokarz, Polityka historyczna a historyk. Aprobata czy sprzeciw

Agnieszka Walecka-Rynduch, Mit nowolewicowej rewolucji odczytany współcześnie

Katarzyna Warmińska, Przeszłość jako element polityki tożsamości grup etnicznych w Polsce

Zygmunt Woźniczka, Uwarunkowania współczesnej polskiej polityki historycznej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim


Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2008 (Wybrane problemy funkcjonowania administracji publicznej)

Spis treści:

Magdalena Bainczyk, Ochrona przyrodzonej godności człowieka a ustawy „antyterrorystyczne”

Jacek K. Sokołowski, Badania nad działalnością legislatur – interdyscyplinarny obszar nauki

Marcin Sala-Szczypiński, Prawo – moralność. Próby definicji

Monika Augustyniak, Status prawny radnego jednostki pomocniczej gminy

Krzysztof Tor, Samorząd gospodarczy – wybrane zagadnienia

Czesława Jasiewicz, Małgorzata Szczerbińska-Byrska, Prawno-ekonomiczne aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych

Elżbieta Kaczmarska, Procesy rewitalizacyjne we współczesnym rozwoju miast Polski

Katarzyna Świerczewska-Pietras, Lokalne Programy Rewitalizacji w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa i Poznania

Rajmund Mydel, Obszary strategiczne jako główne ogniwa kształtowania i przebudowy przestrzenno-funkcjonalnej struktury miasta Krakowa


Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2008 (Neopogaństwo w Polsce)

Spis treści:

Zdzisław Słowiński, Neopogaństwo polskie w świetle systemowej teorii kultury

Leonard J. Pełka, Idee neopogańskie w filozofii narodowej Bronisława Ferdynanda Trentowskiego

Alicja Barcikowska, Fenomen współczesnego pogaństwa - między nieświadomością a świadomością

Bogumił Grott, Neopogaństwo w Polsce - jego rola i perspektywy

Krzysztof Biliński, Refleksje o podstawach programowych ruchów neopogańskich

Tomasz Szczepański, Rodzimowierstwo polskie a życie publiczne po 1989 r. Próba szkicu

Ignacy R. Danka, Dzieje i idee klanu Ausran

Dorota Ziętek, Polscy indianiści a neopogaństwo

Mariusz Filip, O etnografię rodzimowierstwa. Wprowadzenie do etnografii Zakonu Zadrugi „Północny Wilk"

Grzegorz Antosik, Obraz neopogaństwa słowiańskiego na łamach polskiej prasy na początku XXI w.

Igor D. Górewicz, Od indyferentyzmu do neopogaństwa. Oceny „warunków zastanych" w Polsce przez Romana Dmowskiego i Jana Stachniuka w świetle ich stosunku do religii katolickiej

Agnieszka Gajda, Pogańska Słowiańszczyzna w literaturze polskiej

Miłosz Papla, Idee słowianofilskie i mesjanistyczne wśród polskich organizacji politycznych w czasie II wojny światowej

Zbigniew Pasek, Neopogaństwo w Polsce a duchowość New Age

Scott Simpson, Składnia neopogańskiego rytuału picia w kręgu

Anna Zaczkowska, Neopogaństwo rosyjskie. Poszukiwanie tożsamości w postkomunistycznej Rosj


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2008 : Neopogaństwo w Polsce
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008) Słowiński, Zdzisław; Pełka, Leonard J.; Barcikowska, Alicja; Grott, Bogumił; Biliński, Krzysztof; Strutyński, Maciej; Szczepański, Tomasz; Danka, Ignacy R.; Ziętek, Dorota; Filip, Mariusz; Antosik, Grzegorz; Górewicz, Igor D.; Gajda, Agnieszka; Papla, Miłosz; Pasek, Zbigniew; Simpson, Scott; Zaczkowska, Anna; Gajda, Agnieszka; Majchrowski, Jacek; Majchrowski, Jacek
  Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa” podsumowuje dorobek konferencji „Neopogaństwo w Polsce”. Miała ona być próbą naukowego oglądu zjawiska, wobec którego jest wiele przeinaczeń, by nie powiedzieć przekłamań, a które winniśmy poznać, choćby tylko z uwagi na kwestię, tak modną i tak politycznie poprawną w zjednoczonej Europie, jak zapoznawanie się i badanie różnego rodzaju mniejszości. Jest to dobry pierwszy krok. Do tej pory koncentrowano się wyłącznie na mniejszościach narodowych i seksualnych. Teraz nadszedł czas na religijne, tym bardziej, że bardzo wielu chciałoby łączyć je z nacjonalizmem czy nawet faszyzmem i antysemityzmem.
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2008
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008) Sowa, Kazimierz; Winiarska-Brodowska, Małgorzata; Paleczny, Tadeusz; Pucek, Zbigniew; Kamat-Napieracz, Anna; Ostafińska-Konik, Agnieszka; Blachnicka, Dominika; Stawiński, Piotr; Grzonka, Dariusz; Rokicki, Jarosław; Sekuła, Paulina; Konik, Marcin; Diec, Joachim; Górski, Piotr; Kletowski, Piotr; Loska, Krzysztof; Kuźma, Józef; Kozłowska, Anna; Kožuh, Boris; Boczarowa, Ołena; Maj, Bernard; Woźniak, Marta; Magoska, Maria; Magoska, Maria; Ciacek, Paweł; Majchrowski, Jacek
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 3, 2008 : Wybrane problemy funkcjonowania administracji publicznej
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008) Bainczyk, Magdalena; Sokołowski, Jacek K.; Sala-Szczypiński, Marcin; Augustyniak, Monika; Tor, Krzysztof; Jasiewicz, Czesława; Szczerbińska-Byrska, Małgorzata; Kaczmarska, Elżbieta; Świerczewska-Pietras, Katarzyna; Mydel, Rajmund; Pieniążek, Marcin; Franaszek, Helena; Nikolski, Lech; Franaszek, Helena; Majchrowski, Jacek
 • Pozycja
  Państwo i Społeczeństwo nr 2, 2008 : Polityka historyczna - historia instrumentem bieżącej polityki
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008) Banaszkiewicz, Mikołaj; Czajkowski, Wojciech; Domaradzki, Spasimir; Frątczak, Anna; Gałkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław; Hołda, Renata; Kargol, Anna; Kasznik-Christian, Aleksandra; Krauz-Mozer, Barbara; Masiarz, Władysław; Michna, Ewa; Skawińska, Mirosława; Sroka, Łukasz Tomasz; Stawowy-Kawka, Irena; Tokarz, Grzegorz; Walecka-Rynduch, Agnieszka; Warmińska, Katarzyna; Woźniczka, Zygmunt; Majchrowski, Jacek M.; Kilian, Stanisław; Majchrowski, Jacek
  Trzeci numer „Państwa i Społeczeństwa” poświęcony jest zagadnieniom prawa publicznego, a w szczególności prawa administracyjnego. Zainteresowanie prawem administracyjnym wynika z wielu przesłanek. Przede wszystkim, w związku z dokonywanymi zmianami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi, oraz z powodu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ulega ono gwałtownym przemianom. Tempo tych zmian nie wpływa jednak pozytywnie na jakość. Po drugie, w zakresie zainteresowania prawa administracyjnego, a co za tym idzie i nauki prawa administracyjnego, pojawiają się nowe problemy, istotne z punktu dokonywanych przemian. Tradycyjne, wypracowane przez naukę prawa administracyjnego pojęcia i instytucje, nie zawsze są odpowiednie i wystarczające do opisania i naukowej analizy nowej rzeczywistości. Rodzi to potrzebę nowego spojrzenia na tę dyscyplinę i opracowania podstaw dla nowego (a raczej nowocześniejszego) systemu tego prawa.