Państwo i Społeczeństwo nr 4, 2008 : Neopogaństwo w Polsce

Abstrakt
Niniejszy numer „Państwa i Społeczeństwa” podsumowuje dorobek konferencji „Neopogaństwo w Polsce”. Miała ona być próbą naukowego oglądu zjawiska, wobec którego jest wiele przeinaczeń, by nie powiedzieć przekłamań, a które winniśmy poznać, choćby tylko z uwagi na kwestię, tak modną i tak politycznie poprawną w zjednoczonej Europie, jak zapoznawanie się i badanie różnego rodzaju mniejszości. Jest to dobry pierwszy krok. Do tej pory koncentrowano się wyłącznie na mniejszościach narodowych i seksualnych. Teraz nadszedł czas na religijne, tym bardziej, że bardzo wielu chciałoby łączyć je z nacjonalizmem czy nawet faszyzmem i antysemityzmem.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska