Państwo i Społeczeństwo, 2023

Stały URI dla kolekcji

Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2023 (Medycyna i zdrowie publiczne)

Spis treści:

Irena Milaniak, Anna Tarnowska, Funkcjonowanie psychospołeczne personelu pielęgniarskiego podstawowej opieki zdrowotnej w Międzynarodowym Roku Pielęgniarki i Położnej oraz pierwszym roku pandemii COVID-19

Joanna Golec, Monika Nowak, Mateusz Malinowski, Elżbieta Szczygieł, Edward Golec, Stress and burnout syndrome among health care personnel during the COVID-19 pandemic

Jolanta Nawara, Wojciech Dziedzic, Marta Dziadkowiec-Sądej, Kamila Makulec, Influence of the level of physical fitness on the symptoms of back pain syndrome

Izabela Kołodziejczyk, Marta Katarzyna Hreńczuk, Stres personelu pielęgniarskiego i style radzenia sobie z nim wobec śmierci pacjenta pediatrycznego

Agata Szkopińska, Marta Katarzyna Hreńczuk, Wiedza studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na temat wybranych aspektów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Małgorzata Kalemba-Drożdż, Agnieszka Cierniak, Agata Grzywacz-Kisielewska, Liofilizowane owoce róży obniżają poziom kortyzolu u studentów po stresie egzaminacyjnym

Klaudia Kowalska, Marta Katarzyna Hreńczuk, Charakterystyka pacjentów pediatrycznych z wieloukładowym zespołem zapalnym w aspekcie opieki pielęgniarskiej

Beata Krusiec-Świdergoł, Magdalena Kamińska, Balneoterapia w pediatrii

Dominika Bryłowska, Magdalena Wróbel, Joanna Bukowska, Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie Kienböcka

Magdalena Kamińska, Beata Krusiec-Świdergoł, Wykorzystanie terapeutycznych właściwości soli w profilaktyce i leczeniu chorób układu oddechowego

Anna Sadakierska-Chudy, Angelika Bartosiewicz, Polimorfizmy genetyczne a efekty metaboliczne działania olanzapiny

Krzysztof Aksędowski, Andrzej L. Komorowski, Spontaniczna perforacja ściany żołądka przemieszczonego do klatki piersiowej jako nietypowa odmiana zespołu Boerhaavego

Patrycja Agnieszka Białowąs, Tomasz Senderek, Leczenie pozawałowego VSD

Irena Milaniak, Sylwia Wiśniowska-Śmiałek, Izabela Górkiewicz-Kot, Grzegorz Wasilewski, Michał Kaleta, Ferdynanda Krupa-Hübner, Karol Wierzbicki, Ventricular fibrillation in a patient supported by a left ventricular assist device: a case report on the challenge for nurses


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
  • Pozycja
    Państwo i Społeczeństwo 2023, nr 1 Medycyna i zdrowie publiczne
    (Oficyna Wydawnicza AFM, 2023) Dębska, Grażyna; Milaniak, Irena; Tarnowska, Anna; Golec, Joanna; Nowak, Monika; Malinowski, Mateusz; Szczygieł, Elżbieta; Golec, Edward; Nawara, Jolanta; Dziedzic, Wojciech; Dziadkowiec-Sądej, Marta; Makulec, Kamila; Kołodziejczyk, Izabela; Hreńczuk, Marta Katarzyna; Szkopińska, Agata; Kalemba-Drożdż, Małgorzata; Cierniak, Agnieszka; Grzywacz-Kisielewska, Agata; Kowalska, Klaudia; Krusiec-Świdergoł, Beata; Kamińska, Magdalena; Bryłowska, Dominika; Wróbel, Magdalena; Bukowska, Joanna; Kamińska, Magdalena; Krusiec-Świdergoł, Beata; Sadakierska-Chudy, Anna; Bartosiewicz, Angelika; Aksędowski, Krzysztof; Komorowski, Andrzej L.; Białowąs, Patrycja Agnieszka; Senderek, Tomasz; Wiśniowska-Śmiałek, Sylwia; Górkiewicz-Kot, Izabela; Wasilewski, Grzegorz; Kaleta, Michał; Krupa-Hübner, Ferdynanda; Wierzbicki, Karol
    Z wprowadzenia: "Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma „Państwo i Społeczeństwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”. W numerze znalazły się prace oryginalne, poglądowe oraz opisy przypadków. Prezentowane prace podejmują aktualne tematy z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu: pandemia COVID-19, fizjoterapia w różnych schorzeniach, opieka pielęgniarska, powikłania w kardiologii i chirurgii, polimorfizmy genetyczne. Prace oryginalne prezentują m.in. wyniki badań prowadzonych przez pracowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorzy reprezentują również podmioty lecznicze."(...)