Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2022

Stały URI dla kolekcji

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 1, 2022

Spis treści:

Fábio da Silva Veiga, The creation of value by socially responsible companies from the legal perspective of the social interest

Silvia Irene Verdugo Guzmán, Ana Ochoa Casteleiro, Acciones para combatir el impacto del crimen en el ciberespacio. Prevención y detección con la Inteligencia Artificial

Miriam Olivia Knopik Ferraz, Oksandro Gonçalves, Regulation of international space law to promote economic and social development

Ricardo Lupion, Law and technology: Virtual general meetings in Brazilian companies

Andrzej Marian Świątkowski, Unia Europejska – wspólnota wartości i środków finansowych

Sylwia Przewoźnik, Zupełność systemu prawa. Analogia legis jako metoda uzupełniania luk w prawie

Adam Wróbel, Zasada terytorialności w kontekście przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu wykroczeń

Luis Miguel Muleiro Parada, Las alternativas para una tributación de la robótica

Diana Carolina Wisner Glusko, Inteligencia artificial sostenible: entre la sostenibilidad digital y los entornos digitales sostenibles

Tatiana Tomie Onuma, Democracy, rights and exclusion in information Society: the power of (mis)information in contemporary democracies

Rosemary Souto Maior de Almeida, Müller Aureliano da Silva, The mandatory presence of the Public Prosecutor’s Office at the hearing of the criminal investigation in face of the new law of the anticrime package and the need for revision of brazilian jurisprudence – prohibition of ex officio roduction of evidence by the magistrate

José Raymundo Ribeiro Campos Filho, Charles de Sousa Trigueiro, Access to information for a transparent ombudsman’s office as a form of human right to fight corruption

Katarzyna Witek-Mioduszewska, Mental simulations, imaginations and emotions – a short empirical legal study

Ewa Łapińska, Ustawa jako tytuł powołania do spadku rodzeństwa spadkodawcy w razie braku jego zstępnych – czy jest to słuszne rozwiązanie?

Barbara Smuk, Wybrane aspekty odpowiedzialności cywilnej notariusza

Bartosz Zych, Prawne przesłanki przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży w wybranych krajach – problem aborcji „na żądanie” (na tle prawnoporównawczym). Część I: Polska i Czechy


Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2, 2022

Spis treści:

João Proença Xavier, Giovana de Morais Figueiredo Cruz, Fundamental Rights and Data Privacy in Brazil and in the European Union

Rafał Czachor, Konstytucjonalizmy niezachodnie jako wyzwanie dla komparatystki prawa

Adam Wróbel, Właściwość podmiotowa w kontekście przestępstw i wykroczeń zdefiniowanych w ustawie – Prawo lotnicze (art. 9 pkt 1)

Berenika Kaczmarek-Templin, Sztuczna inteligencja (AI) i perspektywy jej wykorzystania w postępowaniu przed sądem cywilnym

Karina Król, Sportowiec jako produkt współczesnego rynku, a jego prawo do ochrony wizerunku

Adrianna Bocheńczak, Sporządzanie aktów notarialnych z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość – głos w dyskusji

Agnieszka Anna Kania, Standardy praw człowieka w Unii Europejskiej

Bartosz Zych, Prawne przesłanki przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży w wybranych krajach – problem aborcji „na żądanie” (na tle prawnoporównawczym). Część II: Niemcy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Rosja, Litwa, Szwecja i Dania


Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
 • Pozycja
  Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2022, nr 2 (31)
  (Oficyna Wydawnicza AFM, 2022) Załucki, Mariusz; Xavier, João Proença; Czachor, Rafał; Wróbel, Adam; Kaczmarek-Templin, Berenika; Król, Karina; Bocheńczak, Adrianna; Kania, Agnieszka Anna; Zych, Bartosz; Krupowicz, Bartłomiej; Olechowski, Piotr Artur; Kubiak-Cyrul, Agnieszka
  Słowo wstępne: "Drodzy Czytelnicy, Kolejny sezon wydawniczy za nami, kolejny rok akademicki przed nami. Często to czas radości i jednocześnie nowych wyzwań. Tak jest i tym razem w naszym przypadku. Po pierwsze bowiem, czasopismo „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” trafiło na listę czasopism punktowanych, co zawsze jest wydarzeniem, które warto odnotować. Po drugie, stajemy się coraz bardziej międzynarodowi, o czym świadczą kolejne teksty przygotowane przez naszych zagranicznych autorów. Po trzecie, zmienia się i dojrzewa także nasz Zespół. Ten numer jest bowiem pierwszym, gdy pełnię funkcję redaktora naczelnego, zastępując na tym stanowisku Prof. Zbigniewa Maciąga, któremu serdecznie dziękuję za kilka lat owocnej współpracy. Mam nadzieję, że nadal będzie nas wspierał, dzięki czemu będziemy stale się rozwijać. Po czwarte wreszcie, przystępujemy do jeszcze bardziej wzmożonego wysiłku, tak by nasze czasopismo stało się jeszcze mocniejszą częścią dyskursu naukowego w naukach prawnych. Pierwsze efekty już są: w postaci tekstów złożonych do tego numeru łączących wybitnych przedstawicieli świata nauki z tymi, którzy stawiają w niej pierwsze kroki. Cieszę się, że możemy iść tą drogą."(...)
 • Pozycja
  Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2022, nr 1 (30)
  (Oficyna Wydawnicza AFM) Partyk, Aleksandra; da Silva Veiga, Fábio; Verdugo Guzmán, Silvia Irene; Casteleiro, Ana Ochoa; Knopik Ferraz, Miriam Olivia; Gonçalves, Oksandro; Lupion, Ricardo; Świątkowski, Andrzej Marian; Przewoźnik, Sylwia; Wróbel, Adam; Muleiro Parada, Luis Miguel; Wisner Glusko, Diana Carolina; Onuma, Tatiana Tomie; Maior de Almeida, Rosemary Souto; Aureliano da Silva, Müller; Ribeiro Campos Filho, José Raymundo; de Sousa Trigueiro, Charles; Witek-Mioduszewska, Katarzyna; Łapińska, Ewa; Smuk, Barbara; Zych, Bartosz; Bałos, Iga; Jasińska, Katarzyna
  Słowo wstępne: "Mamy ogromny zaszczyt przekazać Państwu kolejny numer czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”. W prezentowanym numerze nie zdecydowaliśmy się na obranie tematu przewodniego, dlatego możecie Państwo zapoznać się z opracowaniami z rozmaitych gałęzi prawa. Obok tekstów zredagowanych w języku polskim przedstawiamy również publikacje obcojęzyczne. Odmiennie natomiast niż w przypadku poprzednich numerów „Studiów Prawniczych” oferujemy Państwu lekturę publikacji przygotowanych nie tylko w języku angielskim. W poprzednim numerze „Studiów Prawniczych” opublikowaliśmy kilka artykułów naukowych, które stanowiły pokłosie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „LegalTech, Artificial Intelligence and the Future of Legal Practice” (I JURISTECH); to doniosłe wydarzenie odbyło się w Krakowie w dniach 10–11 czerwca 2021 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w formule hybrydowej. W obecnym numerze prezentujemy kolejne opracowania pokonferencyjne. Z satysfakcją zauważamy, że wielu Autorów powiązanych z innymi systemami prawnymi chętnie publikuje artykuły językowe na łamach naszego czasopisma. Dzięki ich publikacjom polski Czytelnik może bez trudu zapoznać się ze poglądami wyrażanymi przez przedstawicieli piśmiennictwa prawniczego z innych zakątków świata. Rozwój nauki jest zaś możliwy również dzięki śledzeniu rozwiązań legislacyjnych odnoszących się do prawodawstw obcych i wymianie myśli na tym tle. Ograniczone ramy słowa wstępnego nie pozwalają na wyszczególnienie wszystkich tekstów, które publikujemy. Uwadze Czytelnika – oprócz publikacji pokonferencyjnych – polecamy szczególnie artykuł profesora Andrzeja Świątkowskiego, w którym Autor zawarł przemyślenia dotyczące poszanowania prawa unijnego, tekst dr Sylwii Przewoźnik o zupełności systemu prawa, jak też artykuł mgr Katarzyny Witek- Mioduszewskiej Mental simulations, imaginations and emotions – a short empirical legal study. Nie można również zapomnieć o wieńczącym numer tekście, w którym dr Iga Bałos i dr Katarzyna Jasińska przedstawiają zmarłego niedawno profesora Janusza Szwaję, którego dorobek naukowy dla wielu pokoleń prawników niewątpliwie stanowić będzie cenny punkt odniesienia. Mamy nadzieję, że lektura czasopisma skłoni Państwa do refleksji nad zagadnieniami omówionymi w opublikowanych tekstach i da asumpt do przygotowania prac do nich nawiązujących. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, glos i recenzji do publikacji na łamach przyszłych numerów „Studiów Prawniczych. Rozpraw i Materiałów”. Życzę udanej lektury!"(...)