Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2022, nr 2 (31)

Abstrakt
Słowo wstępne: "Drodzy Czytelnicy, Kolejny sezon wydawniczy za nami, kolejny rok akademicki przed nami. Często to czas radości i jednocześnie nowych wyzwań. Tak jest i tym razem w naszym przypadku. Po pierwsze bowiem, czasopismo „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” trafiło na listę czasopism punktowanych, co zawsze jest wydarzeniem, które warto odnotować. Po drugie, stajemy się coraz bardziej międzynarodowi, o czym świadczą kolejne teksty przygotowane przez naszych zagranicznych autorów. Po trzecie, zmienia się i dojrzewa także nasz Zespół. Ten numer jest bowiem pierwszym, gdy pełnię funkcję redaktora naczelnego, zastępując na tym stanowisku Prof. Zbigniewa Maciąga, któremu serdecznie dziękuję za kilka lat owocnej współpracy. Mam nadzieję, że nadal będzie nas wspierał, dzięki czemu będziemy stale się rozwijać. Po czwarte wreszcie, przystępujemy do jeszcze bardziej wzmożonego wysiłku, tak by nasze czasopismo stało się jeszcze mocniejszą częścią dyskursu naukowego w naukach prawnych. Pierwsze efekty już są: w postaci tekstów złożonych do tego numeru łączących wybitnych przedstawicieli świata nauki z tymi, którzy stawiają w niej pierwsze kroki. Cieszę się, że możemy iść tą drogą."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska