Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2022, nr 1 (30)

Abstrakt
Słowo wstępne: "Mamy ogromny zaszczyt przekazać Państwu kolejny numer czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”. W prezentowanym numerze nie zdecydowaliśmy się na obranie tematu przewodniego, dlatego możecie Państwo zapoznać się z opracowaniami z rozmaitych gałęzi prawa. Obok tekstów zredagowanych w języku polskim przedstawiamy również publikacje obcojęzyczne. Odmiennie natomiast niż w przypadku poprzednich numerów „Studiów Prawniczych” oferujemy Państwu lekturę publikacji przygotowanych nie tylko w języku angielskim. W poprzednim numerze „Studiów Prawniczych” opublikowaliśmy kilka artykułów naukowych, które stanowiły pokłosie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „LegalTech, Artificial Intelligence and the Future of Legal Practice” (I JURISTECH); to doniosłe wydarzenie odbyło się w Krakowie w dniach 10–11 czerwca 2021 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w formule hybrydowej. W obecnym numerze prezentujemy kolejne opracowania pokonferencyjne. Z satysfakcją zauważamy, że wielu Autorów powiązanych z innymi systemami prawnymi chętnie publikuje artykuły językowe na łamach naszego czasopisma. Dzięki ich publikacjom polski Czytelnik może bez trudu zapoznać się ze poglądami wyrażanymi przez przedstawicieli piśmiennictwa prawniczego z innych zakątków świata. Rozwój nauki jest zaś możliwy również dzięki śledzeniu rozwiązań legislacyjnych odnoszących się do prawodawstw obcych i wymianie myśli na tym tle. Ograniczone ramy słowa wstępnego nie pozwalają na wyszczególnienie wszystkich tekstów, które publikujemy. Uwadze Czytelnika – oprócz publikacji pokonferencyjnych – polecamy szczególnie artykuł profesora Andrzeja Świątkowskiego, w którym Autor zawarł przemyślenia dotyczące poszanowania prawa unijnego, tekst dr Sylwii Przewoźnik o zupełności systemu prawa, jak też artykuł mgr Katarzyny Witek- Mioduszewskiej Mental simulations, imaginations and emotions – a short empirical legal study. Nie można również zapomnieć o wieńczącym numer tekście, w którym dr Iga Bałos i dr Katarzyna Jasińska przedstawiają zmarłego niedawno profesora Janusza Szwaję, którego dorobek naukowy dla wielu pokoleń prawników niewątpliwie stanowić będzie cenny punkt odniesienia. Mamy nadzieję, że lektura czasopisma skłoni Państwa do refleksji nad zagadnieniami omówionymi w opublikowanych tekstach i da asumpt do przygotowania prac do nich nawiązujących. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych, sprawozdań, glos i recenzji do publikacji na łamach przyszłych numerów „Studiów Prawniczych. Rozpraw i Materiałów”. Życzę udanej lektury!"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska