Rada Europy – Ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"5 maja 1949 r. to bez wątpienia data przełomowa. Wtedy bowiem Europa, mając w pamięci okropności II wojny światowej, zdecydowała się na otwarcie nowego rozdziału pokojowej współpracy. Decyzja o wspólnym działaniu państw Europy Zachodniej była urzeczywistnieniem churchillowskiej wizji powojennej Europy. Słowa zawarte w historycznym przemówieniu W. Churchilla wygłoszonym w 1948 r. na uniwersytecie w Zurychu, dobrze oddają oczekiwania i nadzieje, jakie stawiano przed nową organizacją europejską:"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 3, s. 138-146.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska