Ekonomika handlu zagranicznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-918302-0-9
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Ekonomika handlu zagranicznego jest dyscypliną naukową, która zajmuje się zjawiskami ekonomicznymi występującymi w procesie wymiany handlowej i współpracy gospodarczej danego kraju z zagranicą. Nauka ta stara się odpowiedzieć na pytanie, jakie są uwarunkowania rozwoju i znaczenie handlu zagranicznego w gospodarce kraju: określić udział eksportu i importu w tworzeniu i podziale produktu krajowego brutto; ustalić czynniki kształtujące pozycję kraju w wymianie międzynarodowej i międzynarodowym podziale pracy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska