Wypadki narciarskie i snowboardowe na Kotelnicy Białczańskiej w sezonie zimowym 2017/2018

dc.contributor.authorMarasek, Adam
dc.contributor.authorMarasek, Andrzej
dc.date.accessioned2020-01-08T10:23:49Z
dc.date.available2020-01-08T10:23:49Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractArtykuł zawiera raport z analizy wypadków narciarskich i snowboardowych w jednej z najbardziej uczęszczanych stacji narciarskich na Podhalu. Autorzy przyjęli perspektywę epidemiologiczną w badaniu wypadków narciarskich i snowboardowych oraz metodę case study jako efektywne narzędzie badawcze dające możliwość zdiagnozowania cech charakterystycznych procesów zachodzących w danym miejscu i w określonych ramach czasowych, w tym przypadku – wypadków narciarskich i snowboardowych. Systematyczne badanie wypadkowości pozwala na wskazanie trendów rozwojowych oraz na prognozowanie przyszłych stanów, co pozwala na skuteczną prewencję i przyczynia się do rozwoju ratownictwa narciarskiego. Dane statystyczne i demograficzne, jakie wykorzystano w niniejszej pracy, pochodzą z dokumentacji prowadzonej przez ratowników TOPR pełniących dyżury ratownicze w sezonie zimowym 2017/2018.pl
dc.description.abstractThe paper is based on a report that presents the analysis of skiing and snowboarding accidents in one of the most popular ski resorts in the Podhale region. The authors have taken an epidemiologic perspective in the study of such accidents and have applied the case study method as an effective research tool that allows to diagnose the characteristic features of the processes that occur in a given place and within a specific time frame – in this case, skiing and snowboarding accidents. Indeed, systematic studies of the accident rates allow one to identify the development trends and to forecast future conditions, and this, in turn, facilitates effective prevention and contributes to the growth of the ski rescue service. The statistical and demographic data used in this paper have been retrieved from the documentation of the Tatra Mountains Rescue Service (TOPR) teams that were on duty in the 2017/2018 winter season.pl
dc.description.abstractDer Artikel enthält einen Analysebericht über die Ski- und Snowboardunfälle in einer der meist besuchten Skistation in Podhale. Die Autoren haben die epidemiologische Perspektive bei der Untersuchung der Ski- und Snowboardunfälle und die Methode case study als effektives Forschungsinstrument angenommen, was die Möglichkeit gibt, Eigenschaften der charakteristischen im gegebenen Ort und im gegebenen Zeitrahmen – in diesem Fall der Ski- und Snowboardunfälle ablaufenden Prozesse zu bestimmen. Aufgrund der systematischen Untersuchung der Unfallhäufigkeit kann man die Entwicklungstrends festlegen und zukünftige Zustände bestimmen, was erlaubt, erfolgreiche Präventionsmaßnahmen zu ergreifen und dadurch die Entwicklung der Skirettung zu fördern. Die in der vorliegenden Arbeit genutzten statistischen und demographischen Daten wurden der durch die Skiretter der Skirettung in der Tatra in der Wintersaison 2017/2018 geführten Dokumentation entnommen.pl
dc.description.abstractВ статье проведен анализ сноубордических и лыжных травм, которые имели место в одном из самых посещаемых горнолыжных курортов в регионе Подгале. В ана- лизе обращено внимание на стремительно возрастающее число сноубордических и лыжных травм, был использован метод case study в качестве эффективного, иссле- довательского инструмента, дающего возможность диагностировать характерные черты процессов, происходящих в определенном месте и в определенное время, в данном случае – касаются сноубордических и лыжных травм. Систематическое исследование горнолыжных несчастных случаев дает возможность указать тен- денцию их развития и прогнозировать ситуацию на будущее, что позволяет про- водить эффективную профилактику и способствует работе лыжной спасательной службы. Статистические и демографические данные, использованные в данном ис- следовании, были взяты из документации спасателей Татранской добровольной спасательной службы (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), которая прово- дила спасательные операции в сезоне 2017/2018.pl
dc.identifier.citationBezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2019, nr 2, s. 51-71.pl
dc.identifier.doi10.34697/2451-0718-btip-2019-2-003
dc.identifier.eissn2451-0718pl
dc.identifier.issn1899-6264pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/27206
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectratownictwo narciarskiepl
dc.subjectwypadki narciarskiepl
dc.subjectwypadki snowboardowepl
dc.subjectepidemiologia wypadkówpl
dc.subjectryzykopl
dc.subjectskiing rescue servicepl
dc.subjectskiing accidentspl
dc.subjectsnowboarding accidentspl
dc.subjectepidemiology of accidentspl
dc.subjectriskpl
dc.subjectSkiunfällepl
dc.subjectSnowboardunfällepl
dc.subjectEpidemiologie der Unfällepl
dc.subjectRisikopl
dc.subjectлыжная спасательная службаpl
dc.subjectнесчастные случаиpl
dc.subjectсноубордиче-ские травмыpl
dc.subjectлыжные травмыpl
dc.subjectрост несчастных случаевpl
dc.subjectрискpl
dc.subject.otherBezpieczeństwo narodowe i wewnętrznepl
dc.subject.otherSportpl
dc.subject.otherTurystyka i rekreacjapl
dc.titleWypadki narciarskie i snowboardowe na Kotelnicy Białczańskiej w sezonie zimowym 2017/2018pl
dc.title.alternativeSkiing and Snowboarding Accidents in Kotelnica Białczańska in the 2017/2018 Winter Season
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
MARASEK_Wypadki_narciarskie_i_snowboardowe_2019.pdf
Rozmiar:
440.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: