Stan i perspektywy amerykańskiej obecności wojskowej w Europie w drugiej dekadzie XXI w.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article “Status and prospects of the U.S. military presence in Europe in the second decade of the twenty-first century”, analyzes the involvement of U.S. armed forces in Europe in this period. It is an important topic because of the changes that the U.S. administration announced in past few years. Additionally, worth to consider, because the events in Ukraine can produce a new approach to this issue. The author tries to answer, among others, the following questions: – How the U.S. Military involvement looks like in Europe at the beginning of the fi rst decade of the twenty-first century? – What are and were the U.S. administration’s plans for the military presence in Europe and in the world? – What impact on the decisions of the United States has the situation in Ukraine ? Analysis and answers to the above questions led the author to a number of conclusions and these in turn allowed to outline several scenarios for further U.S. military presence in Europe.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2014, nr 4 s. 59-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska